ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัล CISO of the Year Award

Nov 15, 2017 -None-

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยฉัตรชัย ดุษฎีโหนด ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการยกย่องด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการประกาศผล Network World Asia CISO Awards โดยธนาคารได้รับถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล CISO of the Year Award หรือรางวัลองค์กรที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัล Best Application Security Award หรือรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการทำซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นซึ่งดีที่สุดและทำให้ธุรกรรมออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ประเทศสิงคโปร์  

ทั้งนี้ รางวัล CISO of the Year Award ถือเป็นรางวัลระดับสูงสุด ซึ่งวัดจากคะแนนรวมในทั้ง 6 สาขาของรางวัลที่มีการมอบ โดยงาน Network World Asia CISO Awards จัดโดยนิตยสาร Network World Asia ในกลุ่มของนิตยสาร Network World ที่เป็นสื่อชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก  จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเพิ่มสาขารางวัลให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากเดิมมอบให้เฉพาะกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเฉพาะด้าน (ผู้ผลิต ออกแบบ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที) 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.