ทรู 5G ส่งมอบ CPE ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital

Feb 04, 2021 -None-

โรงพยาบาลศิริราช โดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ และนพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ รับมอบอุปกรณ์กระจายสัญญาณ CPE 5G พร้อมซิมทรู 5G Ready จำนวน 12 ชุด จากกลุ่มทรู โดย วิฑูรย์ เจียมศิริกาญจน์   รองผู้อำนวยการและคณะทำงาน 5G ด้านพันธมิตร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนำไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ที่ครอบคลุมแล้วทั่วโรงพยาบาลฯ ซึ่งจะช่วยกระจายสัญญาณ WiFi ตามจุดต่างๆ ของโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) การติดต่อสื่อสาร การประชุม และการวิจัยของทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ตลอดจนผู้มาติดต่อกับโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 8,000 -10,000 คนต่อวัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลศิริราช ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
 
นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการใช้งานโมบายล์แอพพลิเคชั่นของศิริราช ทั้ง “Siriraj Connect” ซึ่งเป็นแอปฯที่จัดทำขี้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล ตั้งแต่การยืน ยันคิวตรวจในผู้ป่วยที่มีนัด ระบบจะแจ้งลำดับคิวตรวจ และเวลาที่จะได้พบแพทย์ สามารถอัปเดทคิวแบบเรียลไทม์ รับใบนัดออนไลน์ และชำระค่าใช้จ่ายผ่าน QR Code รวมถึงแอพฯ “Si vWORK” (Siriraj Virtual Workplace) ที่สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรอีกด้วย โดยกลุ่มทรูมีความตั้งใจที่นำเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ร่วมดูแลสุขภาพคนไทย และเดินหน้าสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบในโรงพยาบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.