กรุงศรีทำสื่อแอนิเมชั่นย้ำ “ชีวิตวิถีใหม่ เรียนเล่นเป็นสุข” ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

Feb 02, 2021 -None-

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เน้นย้ำความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เยาวชน เมื่อกลับสู่ระบบการเรียนในห้องเรียน ผ่านสื่อแอนิเมชั่นภายใต้โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” ชุด เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19 ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอและล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจความยั่งยืนของกรุงศรีที่ครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล หรือ ESG

การศึกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.