9,775
VIEWS

รวมลิงค์อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 ครบ 77 จังหวัด

Jan 20, 2021 BrandAge Team

โดยปกติคนไทยจะติดตามข่าวสารจากส่วนกลางคือ เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 / http://bit.do/fMzWN  ซึ่งจะอัพเดทข้อมูลของผู้ติดเชื้อรายวันในภาพรวมของประเทศในช่วงเวลา 11.30 น. ของทุกวันอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอ ก็คือ หากต้องการรับรู้รายละเอียดการเดินทางหรือ Timeline ของผู้ป่วยในแต่ละจังหวัดว่าเดินทางไปไหนมาไหนมาบ้าง ก่อนที่จะแสดงอาการและตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 นั้น จะต้องเข้าไปดูใน “เว็บไซต์” หรือ “Facebook Page” ของสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งบางคนก็ค้นหาเจอ บางคนก็ค้นหาไม่เจอ

ทีมงานรวบรวมลิงค์ที่อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 รายจังหวัดมาให้แล้ว

ภาคเหนือ

เชียงราย                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย / http://bit.do/fMzP5

เชียงใหม่                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่               / http://bit.do/fMzQa

น่าน                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน / http://bit.do/fMzQq

พะเยา                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา / http://bit.do/fMzQM

เเพร่                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเเพร่ / http://bit.do/fMzQt

แม่ฮ่องสอน             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน / http://bit.do/fMzQB

ลำปาง                   ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดลำปาง / http://bit.do/fMzQV

ลำพูน                    ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน / http://bit.do/fMzQG

อุตรดิตถ์                UTTARADIT COVID-19 / http://bit.do/fMzQ4

                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ / http://bit.do/fMzQ8

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์              / http://bit.do/fMzMm

ขอนแก่น                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น / http://bit.do/fMzLT

ชัยภูมิ                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ / http://bit.do/fMzNd

นครพนม                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม              / http://bit.do/fMzLr

นครราชสีมา              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / http://bit.do/fMzPW

บึงกาฬ                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ / http://bit.do/fMzLg

บุรีรัมย์                   ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ / http://bit.do/fMzPN

มหาสารคาม               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม /  http://bit.do/fMzNX

มุกดาหาร                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  / http://bit.do/fMzMr

ยโสธร                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร / http://bit.do/fMzN9

ร้อยเอ็ด                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / http://bit.do/fMzN5

เลย                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย http://bit.do/fMzKP

ศรีสะเกษ                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ             / http://bit.do/fMzPz

สกลนคร                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร               / http://bit.do/fMzLx

สุรินทร์                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ / http://bit.do/fMzPH

หนองคาย               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย / http://bit.do/fMzK4

หนองบัวลำภู            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู / http://bit.do/fMzLM

อำนาจเจริญ            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ / http://bit.do/fMzPj

อุดรธานี                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี / http://bit.do/fMzLz

อุบลราชธานี            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / http://bit.do/fMzPp

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร       กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ / http://bit.do/fMzRd

กำแพงเพชร           ศูนย์ประสานงานฯ โควิด 19 จังหวัดกำแพงเพชร / http://bit.do/fMzUn

ชัยนาท                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท / http://bit.do/fMzUC

นครนายก              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก / http://bit.do/fMzTs

นครปฐม                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม / http://bit.do/fMzRB

นครสวรรค์             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ / http://bit.do/fMzUd

นนทบุรี                  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี / http://bit.do/fMzRn

ปทุมธานี                นักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี              / http://bit.do/fMzRx

พระนครศรีอยุธยา      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / http://bit.do/fMzR9

พิจิตร                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร / http://bit.do/fMzUa

พิษณุโลก               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก / http://bit.do/fMzTR

เพชรบูรณ์               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / http://bit.do/fMzTN

ลพบุรี                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี / http://bit.do/fMzTC

สมุทรปราการ           กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ / http://bit.do/fMzRK

สมุทรสงคราม           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม / http://bit.do/fMzRZ

สมุทรสาคร              COVID - 19 สมุทรสาคร /  http://bit.do/fMzRR

สระบุรี                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี / http://bit.do/fMzTw

สิงห์บุรี                 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี / http://bit.do/fMzTh

                           การเฝ้าระวัง COVID-19 จังหวัดสิงห์บุรี / http://bit.do/fMzTF

สุโขทัย                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย / http://bit.do/fMzT2

                   ศูนย์ประสานงาน COVID-19 จังหวัดสุโขทัย / http://bit.do/fMzT6

สุพรรณบุรี              สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี / http://bit.do/fMzUX

                  สุพรรณบุรี COVID-19 / http://bit.do/fMzUP

อ่างทอง                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง / http://bit.do/fMzSe

อุทัยธานี                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี / http://bit.do/fMzUt

 

 

ภาคตะวันออก

จันทบุรี                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี / http://bit.do/fMzDi

ฉะเชิงเทรา               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / http://bit.do/fMzDR

ชลบุรี                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี / http://bit.do/fMzDD

ตราด                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด / http://bit.do/fMzDa

ปราจีนบุรี                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี / http://bit.do/fMzDZ

ระยอง                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง / http://bit.do/fMzDw

สระเเก้ว                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว / http://bit.do/fMzDV

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี / http://bit.do/fMzCT

ตาก                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก / http://bit.do/fMzC3

ประจวบคีรีขันธ์        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / http://bit.do/fMzCx

เพชรบุรี                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี /   http://bit.do/fMzCC

ราชบุรี                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี /   http://bit.do/fMzCJ

ภาคใต้

กระบี่                       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ / http://bit.do/fMzBQ

ชุมพร                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร / http://bit.do/fMzCh

ตรัง                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง / http://bit.do/fMzBL

นครศรีธรรมราช         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช / http://bit.do/fMzB5

นราธิวาส                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส / http://bit.do/fMzBf

ปัตตานี                   ศูนย์สื่อสาร COVID-19 จังหวัดปัตตานี / http://bit.do/fMzBu

พังงา                      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา / http://bit.do/fMzA9

พัทลุง                    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง / http://bit.do/fMzBF

ภูเก็ต                     สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / http://bit.do/fMzAT

                  เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice / http://bit.do/fMzAZ

ยะลา                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา / http://bit.do/fMzBn

ระนอง                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง / http://bit.do/fMzB9

สงขลา                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา / http://bit.do/fMzBA

สตูล                     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล / http://bit.do/fMzXa

สุราษฎร์ธานี            สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี / http://bit.do/fMzAA

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp