3,240
VIEWS

BAYER-NUS Grant4Apps Thailand เปิดเวที Health Tech ไทย

Mar 16, 2017 U.Jirapan

เมื่อ Brand สามารถใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นเป้าหลักของนโยบายทางธุรกิจ  แล้วปรับกลยุทธ์ การดำเนินงานขององค์กร และการสื่อสารให้สอดคล้อง หลังจากสร้างให้คนในองค์กรได้เข้าใจ และเกิดความคุ้นเคยกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมุมที่เป็นโอกาส และความรับผิดชอบของ Brand โครงการBAYER-NUS Grant4Apps Thailand  ใช้ธุรกิจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่กระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ

“ไบเออร์มองประเด็นสังคมผู้สูงวัยที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ  สิ่งที่ตามมาคือคนกลุ่มนี้ย่อมจะมีโรคมากขึ้น ต้องการการรักษามากขึ้น เราต้องการสร้างให้คนสูงวัยใช้ยาต่อเนื่อง และรักษาจนหาย โดยเฉพาะโรคเรื้อรังของผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการรักษาระยะยาว  ไม่ว่าจะเป็น โรคความดัน เบาหวาน โรคเกี่ยวกับดวงตา โรคมะเร็ง ภาวะหลอดเลือดอุดตัน หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ แต่เรากลับพบว่า ประสิทธิภาพการรักษาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุดังกล่าวไม่อาจทำได้เต็มประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุได้ หากไม่ได้มีการรักษาติดตามอาการ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการใช้ยาที่มีคุณภาพและถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ปัญหาหลักเหล่านี้ล้วนสร้างผลกระทบต่อผู้สูงวัย ครอบครัวผู้ป่วยสูงวัย บุคลากรที่ต้องดูแล รวมถึงเกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ จากสถิติพบว่าผู้ป่วยถึง 50% มีพฤติกรรมละเลยการรักษาที่ถูกต้องต่อเนื่อง...”

ริอาซ บัคช ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจยา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ขยายความต่อว่า กลุ่มธุรกิจยาของไบเออร์ จึงเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยเฉพาะการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง (Medication Adherence)

โครงการBAYER-NUS Grant4Apps Thailand เป็นโครงการภายใต้ Grants4Apps Singapore บนความร่วมมือระหว่างไบเออร์กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ตามแนวคิด Web-based Crowdsourcing โครงการดังกล่าวเป็นการระดมความคิด ความร่วมมือ ในการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ โดยนำประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้รักษาและผู้ป่วยมาเป็นโจทย์ให้คนกลุ่มใหญ่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด เทคโนโลยี ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องมือ หรือกระบวนการใหม่ๆที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องในผู้สูงวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตาร์ทอัพไทย ที่สนใจ Health Tech Innovation ซึ่งจะได้ประโยชน์จากคำปรึกษา โอกาสการศึกษาดูงาน รวมถึงเงินทุน ที่จะใช้ในการนำแนวคิดสู่ธุรกิจจริง

ภายใน 31 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ https://www.grants4apps.com/singapore/และหากผ่านเข้ารอบ 5ทีมในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรม ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) สำหรับ 3 ทีมสุดท้ายในระดับเอเชียแปซิฟิกจะได้รับทุนสนับสนุน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อทีม รวมถึงโอกาสพัฒนานวัตกรรมในระดับโลกของ Grants4Apps ที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/g4athailand/

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.