มูลนิธิเอสซีจี ห่วงใยพี่น้องที่ติดเชื้อ Covid-19 มอบนวัตกรรมห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

Jan 19, 2021 -None-

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Bathroom Mobile Unit) ใช้เวลาติดตั้งหน้างานเพียง 3 วัน มูลค่า 2,000,000 บาท ให้ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรก โดยห้องน้ำดังกล่าวออกแบบและผลิตโดยบริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด โดยเน้นการใช้งานได้อย่างปลอดภัย ผลิตแบบเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานจากโรงงานเพื่อควบคุมคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ห้องน้ำสำเร็จรูปที่ส่งมอบนั้น มีจำนวน 15 ห้อง จัดวางแบ่งเป็น 3 ยูนิต ยูนิตละ 5 ห้อง แยกชายหญิงและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ บริษัท สยามซานิทารีแวร์ อินดัสทรี จำกัด ยังได้ร่วมมอบอีกจำนวน 5 ห้อง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนให้ชาวไทยและชาวเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด –19 และต้องพักฟื้นและกักตัวกว่า 250 คน

เอสซีจี

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.