TIP มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

Jan 18, 2021 -None-

อาคม  ไม้ดัดจันทร์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณดวงหทัย  รุ่งโรจน์วัฒนา ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงและคณิตศาสตร์ประกันภัย  ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE ทางการแพทย์ และถุงมือยางให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อนำไปใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ตามโครงการ ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม  ณ อาคารทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.