อาคเนย์ มอบเงินสนับสนุนจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มดับไฟป่าเพื่อชาติ จ.เชียงใหม่

Jan 18, 2021 -None-

มนตรี วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มอาสาดับไฟป่าเพื่อชาติ” จำนวน 100,000 บาท ผ่าน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยร่วมส่งมอบต่อให้กับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาอาสาสมัครดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ ระยะเวลาเอาประกันภัย ตั้งแต่ 10 ม.ค. - 10 พ.ค. 64 ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ ยังไม่มีสวัสดิการที่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงอันตราย กรมธรรม์ฯ นี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและอาสาดับไฟป่าให้อุ่นใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการดับไฟป่าในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำประกันภัยอาคเนย์ เพื่อช่วยประกันความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726 หรือเว็บไซต์ www.seic.co.th และเฟซบุ๊ก อาคเนย์ Southeast คลิก www.facebook.com/Segsoutheastpage/
 

 

มอบเงินสนับสนุน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.