รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน สนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึก 111 ปี โรงงานมักกะสัน

Jan 13, 2021 -None-

บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด นำโดย ภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานประธาน และ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 111 ปี โรงงานมักกะสัน แก่ มูลนิธิรถไฟไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับหนังสือที่ระลึกดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่าของโรงงานมักกะสัน ในการทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษารถจักร เครื่องล้อเลื่อน และอุปกรณ์ต่างๆ ในกิจการรถไฟ หนังสือเล่มนี้จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นความรู้ให้แก่คนรุ่งหลัง และสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่า ทั้งยังแสดงจุดยืนของการรถไฟในการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักของประ เทศที่ทำหน้าที่ในการให้บริการระบบรางเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในประเทศ และยังคงเดินหน้าในการทำงาน 3 สนามบิน ที่จะเป็นหมุดหมายหลักในการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะมายกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่การแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.