ซัมมิท แคปปิตอล แต่งตั้ง “โคจิ ชิกะ” เป็นประธานบริษัทคนใหม่

Jan 06, 2021 -None-

บริษัท ซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งนายโคจิ ชิกะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานบริษัทคนใหม่ แทนนายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ซึ่งอำลาตำแหน่งเพื่อกลับไปทำงานที่ซูมิโตโม่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ นายโคจิ ชิกะ จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมานายฮิเดโตโมะฟูจิวาระได้ใช้ประสบการณ์การทำงานให้กับกลุ่มซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นในหลายประเทศมาช่วยให้ซัมมิทแคปปิตอลมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ยั่งยืนอีกทั้งมีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างความเจริญที่เด่นชัดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นจำนวนสัญญาเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนการขยายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆการแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่จะเป็นการสานต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในฐานะบริษัทผู้นำธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

โคจิชิกะกล่าวว่า “ในนามของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานซัมมิทแคปปิตอลลีสซิ่งผมขอขอบคุณคุณฮิเดโตโมะฟูจิวาระสำหรับการบริหารงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในครั้งนี้แต่ทิศทางและแนวทางการบริหารยังมีความต่อเนื่องในการร่วมกันสร้างเส้นทางการเติบโตทางธุรกิจทั้งในด้านการขยายสาขาการสร้างช่องทางการขายใหม่และการขยายพื้นที่ให้บริการภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีและค่านิยมหลักขององค์กรตามแนวทาง‘I TRUST’ ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์(Integrity) ความโปร่งใส(Transparency)ความรับผิดชอบ(Responsibility)ความเป็นหนึ่งเดียวกัน(Unity) บริการที่ยอดเยี่ยม(Service Excellence)และเทคโนโลยีและนวัตกรรม(Technology and Innovation)เพื่อประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ ผู้ถือหุ้น องค์กร และสังคมส่วนรวม”

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ด้วยการให้ความคล่องตัวทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.summitcapital.co.th

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.