24,367
VIEWS

แสนสิริ จับมือ โคคา-โคล่า ร่วมแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน

Dec 26, 2020 -None-

จากการที่ในปีนี้ทางแสนสิริได้ให้ความสำคัญกับ Waste Management ซึ่งเป็น 1 ในภารกิจสำคัญของ Sansiri Sustainability 2020 ร่วมกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในเครือแสนสิริ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน โดยครอบคลุมตั้งแต่ที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลาง ไซต์ก่อสร้าง ไปจนถึงออฟฟิศของแสนสิริ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไปสู่ Landfill ให้น้อยที่สุด

ปี 2020 แสนสิริเดินหน้าคัดแยกรีไซเคิลอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้แคมเปญ ‘Sansiri Waste to Worth’ และได้ร่วมมือกันกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาอย่าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ ‘โค้กขอคืน x Sansiri Waste to Worth’ เพื่อนำเอาวิสัยทัศน์ระดับโลกอย่าง World Without Waste เข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

โครงการ “โค้กขอคืน x Sansiri Waste to Worth” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสานต่อจากแนวคิดของโครงการ “โค้กขอคืน” โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากผลการทดลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างพฤติกรรมการแยกขยะ ด้วยแนวคิดการ “สะกิด”  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโคคา-โคลา แสนสิริ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พบ 2 เงื่อนไข สำคัญในการช่วยส่งเสริมให้คนไทยแยกขยะได้สำเร็จคือ การขจัด “ความยุ่ง” และ “ความยาก”

ดังนั้นการทำงานของโครงการ “โค้กขอคืน x Sansiri Waste to Worth” จึงเป็นกระบวนการการจัดการวัสดุรีไซเคิลอย่างยั่งยืนในที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลางของแสนสิริ โดยจะเก็บรวบรวมและนำส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม รวมถึงวัสดุรีไซเคิล อื่นๆ ใน 6 โครงการที่อยู่อาศัยของ T77 Community รวมลูกบ้าน 4,027 ครัวเรือน เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

คุณพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายหลักของโคคา-โคล่า ภายใต้วิสัยทัศน์ระดับโลก World Without Waste คือการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมารีไซเคิลในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกสู่ตลาดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อน พ.ศ.2573 และเพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าว กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกัน และแสนสิริก็ถือเป็นพันธมิตรที่เห็นความสำคัญของการร่วมกันผลักดันให้เกิดการแยกขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่ภายในที่อยู่อาศัย อันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะ และนำวัสดุที่รีไซเคิลได้กลับมารีไซเคิลให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการลด “ความยุ่ง” และ “ความยาก” อันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การแยกขยะที่ต้นทางไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โคคา-โคล่า จึงได้เชิญสตาร์ตอัพแพลตฟอร์มการจัดเก็บขยะสมัยใหม่อย่าง GEPP เข้ามาช่วยดูแล เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ”

GEPP จะเข้ามาทำงานร่วมกับแสนสิริ ผ่านกระบวนการ Survey-Simplify-Educate โดย GEPP ทำหน้าที่สำรวจ เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจของลูกบ้านเกี่ยวกับการแยกขยะที่ถูกต้อง ส่วนทางแสนสิริจะปรับเปลี่ยนชุดถังขยะที่ ปรับปรุงตามผลการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสร้างพฤติกรรมการแยกขยะด้วยแนวคิดการสะกิด (Nudge) พร้อมร่วม มือกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อกระตุ้นและให้ความรู้ด้านการจัดการขยะไปสู่ลูกบ้าน

นอกจากนี้ GEPP ยังทำหน้าที่ในการให้ความรู้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการและแยกขยะ รวมถึงแนวทางและข้อมูลการสื่อสารเพื่อให้ความรู้กับลูกบ้าน ตลอดจนประสานงานและจัดตารางการจัดเก็บขยะ พร้อมเก็บรวบรวม ข้อมูลการคัดแยกขยะในแต่ละพื้นที่โครงการ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บให้เป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรฐานเพื่อให้สามารถ นำไปปรับใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ ของแสนสิริได้ในอนาคต

ด้าน คุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการยกระดับวิสัยทัศน์ที่มุ่งผลักดันและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยในด้านความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จาก Sansiri Green Mission สู่ Sansiri Sustainability 2020 โดยมี Sansiri Waste to Worth เป็นแคมเปญหลักภายใต้พันธกิจ Waste Management นอกจากโคคา-โคลา ในฐานะพันธมิตรหลัก และ GEPP ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นลูกบ้านและนิติบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการวัสดุรีไซเคิล ผ่านสื่อและแคมเปญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกับลูกบ้าน ตลอดจนพื้นที่ ส่วนกลาง เพื่อลดปริมาณวัสดุรีไซเคิลไปสู่ Landfill ให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ ภายใต้แคมเปญ  ‘Sansiri Waste to Worth’ แสนสิริเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จนี้ไปยังโครงการที่อยู่อาศัยอื่นๆ รวม 100 โครงการ และตั้งเป้านำวัสดุรีไซเคิล 100,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการจัดการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมภายในปี 2563 สะท้อนความมุ่งมั่นของแสนสิริในการ เป็นต้นแบบการแยกขยะอย่างยั่งยืนของวงการอสังหาริมทรัพย์ และขยายผลต่อไปยังอุตสาหกรรมไทยในวงกว้าง

จากข้อมูลล่าสุด แคมเปญ ‘Sansiri Waste to Worth’ สามารถนำส่งวัสดุรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปเกือบ 2 แสนกิโลกรัม ใน 138 โครงการ สะท้อนให้เห็นได้ว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่พร้อมจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเริ่มแยก ขยะที่ต้นทางภายในที่อยู่อาศัย ซึ่ง 2 บริษัทหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มลูกบ้านของแสนสิริเท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวัสดุรีไซเคิลกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม นำไปสู่หนทาง ลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.