20,230
VIEWS

รายงานเต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2020 เผยผู้บริโภคกังวลเรื่องอาหารปลอดภัย แต่ก็ยังต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Dec 24, 2020 -None-

เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นระบบการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของโลกเปิดเผยงานวิจัยระดับนานาชาติ “เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์ 2020” ซึ่งจัดทำร่วมกับอิปซอส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ระบุ หลายปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีความกังวลใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากที่สุด แต่ในปีนี้เปลี่ยนไป

เนื้อหารายงานระบุข้อมูลสำคัญไว้ว่า...

ความกังวลใจด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคตกไปอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากความกังวลด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวเองมากขึ้นเพราะผู้บริโภคมองว่าสุขภาพจะดีได้ต้องเริ่มจากการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

บรรจุภัณฑ์ที่ดี มีข้อมูลครบถ้วน โปร่งใสจึงกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคแสวงหา

สุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตราแพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า ผู้บริโภคต้องการความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเขาได้ใช้หรือกินเข้าไปนั้นปลอดภัยจริงๆ  ดังนั้น การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้บริโภคมองว่าผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ

“จะเห็นว่า ข้อมูลในฉลากก็เป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสับสน อย่างคำว่า “ควรบริโภคก่อน” นั้น แม้จะเป็นไปตามหลักที่กฎหมายกำหนด แต่ก็เป็นอายุสำหรับการวางบน Shelf เท่านั้น ไม่ใช่อายุจริงๆ ของอาหาร ผู้บริโภคไม่รู้ก็ทิ้ง ยิ่งสร้างขยะอาหารมากขึ้น ดังนั้นจึงควรต้องมีการสื่อสารข้อมูลที่ดีกว่านี้ รวมถึงข้อมูลบนหีบห่อที่เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ได้”

หนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจ ระบุ...

สถานการณ์โควิด-19 คือ ภัยคุกคามที่แท้จริง เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนต้องการความปลอดภัยอาหารที่มากขึ้น เมื่อต้องการความปลอดภัยมากขึ้น ก็ต้องใช้บรรจุภัณฑ์มากขึ้น ความไม่ชัดเจนของฉลากสินค้าทำให้ผู้คนสร้างขยะอาหารมากมาย ส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม สร้างความวิตกกังวลกับคนทั่วโลก

ผู้บริโภค 2 ใน 3 เชื่อว่าเรากำลังมุ่งเข้าสู่หายนะหากเราไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยความเคยชินให้ทันท่วงที โดยมีผู้คน 2 ใน 3 กล่าวว่า การล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้สภาพแวดล้อมในธรรมชาติฟื้นฟูขึ้น ซึ่งพวกเขาต้องการให้รักษาสภาวะเช่นนี้ไว้ ก่อให้เกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง และคิดไปถึงโครงการเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่าหลังผ่านพ้นวิกฤตอีกมากมาย

กล่าวคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่า“อาหารปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วย”ซึ่งกลายเป็นความย้อนแย้งทางความคิดที่ผู้คนส่วนใหญ่กำลังเผชิญ

“ผู้บริโภคมีความรู้สึกกังวลเพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนที่พวกเขาควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากทั้ง 2 เรื่องล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องใส่ใจ จึงเรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตการณ์ที่พวกเขาต้องรับมือในขณะนี้”

เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การที่ผู้บริโภคจะมีมุมมองเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เช่นนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะเราต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญในระยะยาวด้วยเช่นกัน ซึ่งในที่นี้การคำนึงถึงการปกป้องโลกควรมาเป็นอันดับแรกเสมอ

ทางด้าน ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเสริมว่า ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องทำไปพร้อมๆ กัน จะให้ความสำคัญแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ทั้งยังมองว่า งานวิจัยของ เต็ดตรา แพ้ค นั้น มีความสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะข้อมูลที่ระบุว่า...

เมื่อถามผู้บริโภคว่าบรรจุภัณฑ์ควรมีคุณสมบัติข้อใดเป็นหลัก พวกเขาต่างชี้ว่าการรับประกันอาหารปลอดภัยคือหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ และยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในระบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยทางอาหาร โดยผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่กล่าวว่า “การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” คือหนึ่งในประเด็นหลักที่แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มต้องใส่ใจทั้งในวันนี้และวันหน้า

พร้อมแนะนำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

สำหรับเต็ดตรา แพ้คหัวใจหลักของแบรนด์ในการปกป้องอาหาร ผู้คน และโลกของเรา คือ Protects What’s Good หรือ ปกป้องทุกคุณค่า ที่ผ่านมาเต็ดตรา แพ้คจึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมาโดยตลอดหนึ่งในกลยุทธ์หลัก 2030 ของเต็ดตรา แพ้ค คือ ก้าวนำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

สุภนัฐ เล่าถึงแผนงานนับจากนี้ไปว่าเต็ดตรา แพ้คจะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดจากวิธีคิดแบบใหม่ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อที่ปกป้องอาหารได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องแช่เย็นการใช้ฉลากที่เข้าใจง่าย การได้มาตรฐานรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อถือได้ ระบบประสิทธิภาพสูงที่ลดผลกระทบต่อธรรมชาติไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ได้

ล่าสุดในระดับโลกเต็ดตรา แพ้คได้เปลี่ยนกล่องเครื่องดื่มให้กลายเป็นทั้งช่องทางการให้ข้อมูลแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริโภคช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารแบบครบวงจร อาทิ สถานที่ผลิต ฟาร์มที่เพาะปลูกวัตถุดิบ ตลอดจนสถานที่ที่สามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ให้กับผู้บริโภคแล้ว บรรจุภัณฑ์ลักษณะนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุงการผลิต การควบคุมคุณภาพ และความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานได้อีกด้วย

ในส่วนของความวิตกกังวลด้านสิ่งแวดล้อม เต็ดตรา แพ้คเห็นว่าหากบริษัทสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรทดแทนได้ทั้งหมด ที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และมีประสิทธิภาพการใช้งานสูงตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า ก็ย่อมช่วยปกป้องอาหารได้ยาวนานขึ้น พร้อมทั้งสามารถลดปริมาณขยะได้อย่างมหาศาล

กว่า 70 ปีในการดูแลด้านความปลอดภัยทางอาหารของเต็ดตรา แพ้ค สุภนัฐ บอกกับเราว่า บริษัทได้นำเสนอระบบการผลิตและบรรจุ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มอย่างปลอดภัยได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องใช้สารกันบูด ด้วยระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อจึงช่วยรับประกันได้ว่าอาหารจะสะอาด ปราศจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่เกิดการเน่าเสีย และเนื่องจากแบคทีเรียเป็นเชื้อที่มีความสูงกว่าไวรัสทุกชนิด จึงมั่นใจได้ว่า ไวรัสโควิด-19 จะไม่เหลือรอดในระบบการผลิตของเต็ดตรา แพ้คอย่างแน่นอน

“เรายังคงยืนยันตามความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้อาหารปลอดภัย และมีพร้อมสำหรับการบริโภคในทุกที่ ด้วยการสนับสนุนด้านการผลิตแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้คนในวงกว้าง เพื่อสร้างความมั่นใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารขั้นสูงสุด” สุภนัฐกล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp