โลกแห่งความเป็นจริงของธุรกิจยุคหลังโควิด

Dec 11, 2020 -None-

โลกกำลังจะเป็นอย่างไรหลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเป็นคำถามที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน กำลังหาคำตอบ

ผู้นำทางธุรกิจทั่วโลกที่เอชพีได้ปรึกษาหารือ ต่างเชื่อว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน วิถีที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอย การเดินทางท่องเที่ยว แม้กระทั่งวิธีการสื่อสารก็เปลี่ยนแปลง และเมื่อโลกสามารถจัดการกับการระบาดของโรคร้ายนี้ได้  ผู้ประกอบการทั่วโลกต้องมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการดำเนินกิจการ การจัดการห่วงโซ่ทางธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายใต้สถานการณ์นิวนอร์มัล หรือ วิถีชีวิตใหม่

จากการสำรวจ HP SMB Asia ของเอชพี ชี้ให้เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างเกิดขึ้น ทั้งที่เลี่ยงไม่ได้หรือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ มีผู้ประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) จำนวนมาก ยอมรับถึงทิศทางที่ได้เกิดขึ้นเหล่านี้ และตระหนักดีถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเพื่อให้อยู่รอดได้ ภายหลังการผ่านไปของโรคระบาดนี้

ข้อแนะนำข้างล่างนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ธุรกิจ SMB หรือ องค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งพนักงานทุกคน ต้องเตรียมความพร้อมไว้

1. เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ก่อนหน้าโควิด 19 นายจ้างจำนวนไม่น้อยมีมุมมองเชิงลบต่อการให้พนักงานทำงานจากนอกสำนักงาน โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานในบริษัทที่พนักงานอยู่ทำงานนานๆ จนดึกจนดื่น

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ซึ่งเป็นการเปิดมิติใหม่ เกิดประโยชน์หลายด้าน  เช่น ประหยัดเวลาการเดินทางอย่างมาก โดยเฉพาะ ช่วยลดปัญหาเรื่องการจารจร และการขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่

นอกจากนี้ ผลการสำรวจของ Gartner ยังแสดงให้เห็นว่า ภายหลังโควิด จะมีพนักงานเกือบครึ่งหนึ่ง ที่มีแนวโน้มต้องทำงานนอกสำนักงานต่อไป และเทคโนโลยียุคใหม่ เช่น 5G และ Wi-Fi 6 ก็จะเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการกระจายพนักงานให้ไปทำงานในที่ต่างๆ มากขึ้นด้วย

วิถีการทำงานของพนักงานก็เช่นกัน จะปรับเปลี่ยนมากขึ้น สามารถทำงานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จากที่ใดก็ได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SMB ต้องพิจารณาเพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ มาบริหารการเติบโตของธุรกิจภายหลังโควิด 

2. สถานที่ทำงานโลกอนาคต

ด้วยลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไป พนักงานจำนวนมากขึ้นต้องมีทำงานนอกสำนักงาน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ทำงานขนาดใหญ่อีกต่อไป ขนาดพื้นที่ของบริษัทจะเล็กลง แต่มีที่ทำงานย่อย ทำให้ฝ่ายไอทีขององค์กรต้องทำงานรัดกุมมากขึ้น ทั้งด้านการจัดหาอุปกรณ์ การบริหารระบบการทำงาน และกำหนดขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งการระบบการป้องกันภัยไซเบอร์จากการทำงานนอกองค์กร

การรักษาคุณภาพและสร้างประสิทธิผลของการทำงานก็เป็นประเด็นปัญหาเช่นกัน ทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาด้านเทคโนโลยี เราก็เห็นเจ้าหน้าที่ไอทีมาแก้ไขที่โต๊ะทำงาน ภาพนี้จะหายไป องค์กรจึงต้องสร้างระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้แก่พนักงาน

3. ประชุมออนไลน์ Virtual Meeting

การระบาดของโควิด 19 ได้จำกัดการเดินทางข้ามประเทศ โดยเฉพาะทางอากาศ ทำให้การติดต่อทางธุรกิจสะดุด นักธุรกิจไม่สามารถเดินทางเพื่อจะพบปะกันแบบตัวต่อตัวเหมือนเมื่อก่อน บริษัทก็ไม่สามารถจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ระหว่างลูกค้า แม้กระทั่งระหว่างพนักงานด้วยกัน  การประชุมออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเชื่อมต่อการทำงานของสำนักงานต่างๆ ทั่วโลก ความพร้อมจึงมีความจำเป็น

4. เปิดช่องทางเข้าตลาดใหม่ๆ

โรคระบาดโควิด ยังเป็นตัวผลักดันและทำให้หลายธุรกิจเปลี่ยนวิธีการนำสินค้าเข้าไปสู่มือผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ผู้ประกอบการ SMB จำนวนมากหันมาเพิ่มช่องทางธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับร้านค้าออนไลน์มาบ้าง แต่ในช่วงวิกฤติการณ์นี้ การตลาดออนไลน์ เติบโตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าทั่วไป รวมถึงการใช้บริการด้านการจัดส่งอาหาร

จากผลการสำรวจได้ตอกย้ำความสำคัญด้านนี้ โดยผู้ประกอบการ SMB ระบุว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เป็นหนึ่งในสามปัจจัยสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในกลยุทธ์ฟื้นฟูและสร้างความเติบโตธุรกิจ

5. ปรับรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจ

เหตการณ์วิกฤตที่ได้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ การกีดกันทางการค้า จนมาถึงยุคโรคระบาดโควิด ผลักดันให้มีการทรานส์ฟอร์ม หรือ การแปลงร่างทางธุรกิจ และหนึ่งในนั้นคือ การปรับกระบวนการทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการ SMB ต้องวางแผน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่ของธุรกิจของตน โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการผลิต เส้นทางการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาด จนถึงการติดต่อกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด

เทคโนโลยีดิจิทัล จึงสำคัญและเข้ามามีบทบาทช่วยบริหารกระบวนการเหล่านี้ สร้างประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลธุรกิจ Big Data ระบบควบคุมการทำงานอัจฉริยะ การพิมพ์ 3 มิติ แม้กระทั่ง การผลิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

6. เตรียมพร้อมสู่ยุคนิวนอร์มัล

การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ถูกต้อง ผู้ประกอบการ SMB ควรเริ่มการวางแผน กำหนดกลยุทธ์และทิศทางทางธุรกิจของตน สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยที่จำเป็น คือ เทคโนโยลี ที่ยิ่งจะมีเพิ่มความสำคัญมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากโรคระบาดโควิด 19

ผู้ประกอบการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถขององค์กร ต้องมีความเชื่อมั่นและเปิดรับเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยบริหารระบบการทำงาน ช่วยการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ตลอดช่วยการปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับโครงสร้างสภาพแวดล้อมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.