บำรุงราษฎร์ ผนึกกำลังเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดศูนย์รักษามะเร็งในภาคอีสาน-เหนือตอนล่าง

Dec 08, 2020 -None-

เนื่องจากโรคมะเร็งถือเป็นโรคยากที่มีความซับซ้อนและรุนแรง ซึ่งต้องอาศัยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้สะสมองค์ความรู้ และพัฒนาขั้นตอนการรักษามะเร็งตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยในการรักษา โดยดำเนินการผ่านศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ของโรงพยาบาล ซึ่งให้การดูแลรักษาอย่างครอบคลุมด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านมะเร็งโดยเฉพาะ และมีห้องปฏิ บัติการ (Lab) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอยู่ภายในโรงพยาบาล ทำให้ได้ ผลตรวจรวดเร็วและแม่นยำ เฉพาะในปี 2563 มีผู้ป่วยให้ความไว้วางใจเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งกับโรงพยาบาลถึง 13,000 ราย ด้วยความพร้อมเหล่านี้ โรงพยา บาลบำรุงราษฎร์จึงได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดตั้ง “ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม” แห่งภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โมเดล “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” (Bumrungrad Health Network) โดยนำร่องที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

สมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวว่า ความร่วมมือกับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีทางธุรกิจในการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมกันจัด ตั้ง “ศูนย์กระดูกสันหลัง Absolute Spine Care” และ “ศูนย์ข้อเข่าและข้อสะโพก Joint Surgery Center” ที่โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาของการยกระดับการผนึกกำลังทางธุรกิจครั้งนี้ ผนวกกับการนำจุดแข็งของศูนย์รักษามะเร็งฮอไรซันของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาต่อยอดภายใต้ โมเดล “บำรุงราษฎร์ เฮลท์   เน็ตเวิร์ก” เพื่อยกระดับด้านสาธารณสุขของไทยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นในราคาที่เข้าถึงได้ ตลอดจนการพัฒนาเชิงวิชาการร่วมกัน โดยมีแผนการจัดตั้ง “ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม” ในระยะแรกที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 นอกจากนี้ ทั้ง 2 ศูนย์จะทำหน้าที่เป็น Cancer Center Hub หรือศูนย์รักษามะเร็งกลางสำหรับโรงพยาบาลพริ้นซ์แห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง อีกทั้งเป็นศูนย์ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ต้องการส่งผู้ป่วยที่เกินกำลังรักษามายัง Cancer Center Hub เพื่อทำการรักษาพยาบาลและส่งตัวกลับที่โรงพยาบาลต้นทางเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ มีจำนวน 11 แห่ง ที่จะเข้าเป็นพันธมิตรที่ดีกับทางบำรุงราษฎร์ ซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของ “ศูนย์รักษามะเร็ง” ในเครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ กระจายใน 2 ภูมิภาคก่อน โดยเริ่มจากโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขั้นตติยภูมิมีแพทย์กว่า 200 ท่าน ซึ่งมีศักยภาพดูแลผู้ป่วยในแถบภาค เหนือตอนล่าง เนื่องจากมีเครือข่ายโรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อคนไข้ โดยมีฐานผู้ป่วยรวมกันประมาณ 4 - 5 ล้านคน และอีกแห่งคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว และกัมพูชา อีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 แห่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีจำนวนมาก และยังเป็นโรงพยา บาลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงเป็นเมืองรองที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานผู้ป่วยในระดับกลางได้เป็นอย่างดี   

ทั้งนี้ โมเดล “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และรายได้ โดยบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของ รพ. บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร ในราคาที่สอดคล้องกับสภาวะของภูมิภาคนั้น ถือได้ว่าเป็นโมเดลที่เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบำรุงราษฎร์และพันธมิตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน และช่วยยกระดับการบริบาลทางการแพทย์ในประเทศไทย ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่กระจายอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ก็สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามแนวทางของบำรุงราษฎร์ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp