13,099
VIEWS

5 เทรนด์ผู้บริโภคที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจค้าปลีกปี 2021

Dec 08, 2020 BrandAge Team

ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่ง Digital Disruption เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก เนื่องจากทำให้คนส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น การซื้อขายสินค้าที่เปลี่ยนจากการซื้อในห้างสรรพสินค้ามาเป็นการซื้อของผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างๆ

ยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้เกิดวิกฤต COVID-19 ทำให้ผู้คนหันเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการปรับตัวของด้านผู้ประกอบการอย่างมาก เพื่อหาหนทางให้กิจการไปต่อได้ จากการขาดทุนทั้งในเรื่องของการขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว หรือแม้แต่การปิดประเทศ

 

พฤติกรรมของผู้บริโภคหลักได้เปลี่ยนเป็น New Normal 5 เทรนด์สำคัญ

                1. ความรับผิดชอบต่อสังคมมีมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจะไม่คำนึงถึงความต้องการส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเลือกบริโภคในสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถลดขยะให้กับโลกได้

                2. การคำนึงถึงราคาสินค้ามีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อมากหรือน้อยก็ตาม หรือในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า จะคิดไตร่ตรองถึงความคุ้มค่าอีกด้วย

                3. ความสะดวกสบายเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย ในปัจจุบันความรวดเร็วและเวลาเป็นสิ่งสำคัญ โดยหลักการ One Stop Service เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการ

                4. การใช้ Social Media มีผลอย่างมากในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ ทั้งเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือการหาข้อมูลสินค้าในช่องทางต่างๆ ก่อนเลือกซื้อสินค้า การเช็ครีวิว หรือสอบถามจาก Community Board

                5. จากเหตุการณ์ COVID-19 สิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ จากผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้สื่อออนไลน์ในการซื้อสินค้า ก็ปรับตัวเข้ามาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากบางสินค้าไม่สามารถหาซื้อตามตลาดทั่วไปได้เพราะขาดตลาด พอเกิดการใช้จึงเกิดความเคยชินกับความสะดวกสบายที่เกิดจากการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์

ผู้ประกอบการหลายรายได้มีการปรับตัวเพื่อเตรียมต้อนรับลูกค้าในรูปแบบใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น Onesiam ในเครือ Siam Piwat ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยที่ได้สร้าง Onesiam Mobile App ซึ่งใช้เพื่อเป็น Digital Content คอยบอกข่าวสารว่า วันสยามมีอะไรบ้างให้แก่ลูกค้ามีความแตกต่างและมีความพิเศษยังไง

ความน่าสนใจคือ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ วันสยามสร้างได้ขึ้นมาจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Shop Navigation ที่จะช่วยบอกว่าร้านค้าที่ต้องการจะไปอยู่ส่วนไหน หรือแม้กระทั่ง Cashless หรือ Cashierless เพื่อให้ลูกค้าสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ผ่าน Mobile Application 

มีหลายเทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้แล้วแนวโน้มค่อนข้างดี ทำให้ในอนาคตมีแนวโน้มจะมีหลายๆเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในธุรกิจค้าปลีก

VR/AR Technology จะมีบทบาทสำคัญมากที่จะทำให้โลกออฟไลน์และโลกออนไลน์ที่สามารถให้ประสบการณ์ใกล้เคียงหรืออาจจะเหนือกว่าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปิดมิติใหม่ในการบริโภคในยุคที่เป็นดิจิทัลได้

Facial Recognition จะมีการนำเข้ามาใช้มากขึ้นในธุรกิจค้าปลีก ด้วยเทคโนโลยีที่เสมือนช่วยวิเคราะห์ลูกค้าว่าเข้ามาใช้บริการเมื่อใด และตรวจสอบว่าจะมีการไปใช้บริการที่ไหนต่อ เพื่อจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

Artificial Intelligence (AI) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผู้บริโภคได้อย่างดี

Voice Tech ระบบปฏิบัติการที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคต โดยการสั่งการด้วยเสียง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ

3D Printing ที่ลูกค้าจะสามารถสั่งสินค้าแบบ Customize เองได้และผลิตทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการสั่งผลิตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับสินค้าออกมาตรงตามความต้องการมากที่สุด

Internet of Things อุปกรณ์ต่างๆ จะมีความแม่นยำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Censor หรือแม้แต่กล้อง CCTV โดยการพัฒนาจากระบบ AI

Wearables อุปกร์ณอัจฉริยะที่ติดตัวผู้บริโภคส่วนใหญ่ เช่น Smart Watch หรือโดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้องพิจารณาว่าจะนำมาใช้ประกอบในส่วนสำคัญส่วนไหนของร่างกาย

Blockchain ที่จะมีการใช้เทคโนโลยีตัวนี้เพื่อ Exchange ระหว่างคู่ค้าอื่นที่เก็บธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์อื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

Robotics and Drones เป็นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบการส่งสินค้าโดยใช้โดรนเป็นตัวช่วยเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค

5G Technology เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยทั้งธุรกิจและผู้บริโภคให้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องของการตอบสนองที่ไวขึ้น และการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว

 

*ข้อมูลจากงานสัมมนา HUAWEI CLOUD& CONNECT 2021

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.