กลุ่มเซ็นทรัลจัดงานThe Royal Gift Festivalครั้งที่ 2” หนุนสินค้าโครงการในพระราชดำริ-สินค้าชุมชน

Dec 06, 2020 -None-

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ จัดงาน เทศกาลของขวัญ: The Royal Gift Festival ครั้งที่ 2” ชวนช้อปความสุข รับลมหนาวปลายปี ร่วมส่งมอบความสุขรับลมหนาวกับเทศกาลของขวัญสุดพิเศษรวมสินค้าที่ได้รับความนิยมจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้ง ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมีแขกรับเชิญมากมาย อาทิ ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้ช่วยงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ, ดร.รอยล จิตดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์, วรวุฒิ โตวิรัตน์, ..เอวิตา ยุคล, ฐิติพงษ์ ล้อประเสริฐ, พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล, สวินณา ดาโลดม, ภัณฑิตา เฮงตระกูลสิน, พัชราธรณ์ ถิรธารากร, นภาพร โกเซอแวร์, วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล และ ชัญญ ธนเพ็ญชาติ ร่วมงาน โดยงานจัดเต็มอิ่ม 6 วัน ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 63 ลานอีเดน ชั้น 1 และ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า งาน The Royal Gift Festival” ทางกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน โดยเทศกาลของขวัญสุดพิเศษที่ได้รวบรวมสินค้าที่ได้รับความนิยมจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ พบกับสินค้าไฮไลต์ นำโดย สินค้าคอลเลคชั่นล่าสุดรับปี 2021 จาก 30 ร้านค้า 13 หน่วยงาน ที่เป็นสินค้าที่เกิดจากฝีมือชาวบ้านทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การมาจับจ่ายสินค้าภายในงานนอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางจิตใจแล้ว เรายังได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้ช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละร้านค้าและมูลนิธิต่างๆ ที่มาร่วมออกงาน เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT), มูลนิธิสายใจไทยฯ, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก, ร้านภูฟ้า, ร้าน ๑๐๙ (หนึ่ง-ศูนย์-เก้า), ร้านดอยตุง, ร้านดอยคำ, ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิอุทกพัฒน์, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน และสินค้าพื้นถิ่นภายใต้โครงการ Our Khung Bangkachao ซึ่งการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีส่วนสนับสนุนดูแลคุ้งบางกระเจ้าพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ปอดใกล้กรุงเทพฯ แหล่งผลิตออกซิเจน  

ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งงานที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เห็นความสำคัญในการร่วมแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยสินค้าของฝากของขวัญ จากร้านค้าโครงการในพระราชดำริที่ได้นำมาออกร้านในงานนี้ หลายชิ้นงานเป็นสินค้าที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์และงานศิลปะอื่นๆ เพื่อมาผลิตเป็นสินค้าและของที่ระลึกจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านกระบวน การผลิตด้วยฝีมือภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ประกอบกับความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจ การพัฒนาฝีมือเพื่อให้เป็นสินค้าที่ทรงคุณ ค่าทางจิตใจ อันก่อให้เกิดรายได้พิเศษจากการว่างเว้นการทำเกษตรกรรมหรืองานประจำอื่นๆ ที่ทำอยู่ บางกลุ่มก็เป็นงานที่ทำให้เกิดรายได้ประจำมายังชีพ การแบ่งปันในสังคมจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

ทางด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า เทศกาลต่างๆ ที่กำลังจะมาถึงในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังจะจัดหาของขวัญของฝาก จริงอยู่ที่ของขวัญเราอาจซื้อที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าจะให้ชีวิตและสังคมมีความหมาย และแผ่นดินได้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น ก็คงต้องมาจับจ่ายที่งานนี้ เพราะเป็นอีกครั้งที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เชิญหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ ในพระองค์มาร่วมออกงาน และจะเห็นได้ว่าทุกพระองค์ในพระราชวงศ์ฯ ต่างก็มีมูลนิธิส่วนพระองค์ทั้งนั้น ทุกมูลนิธิมีภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนที่ยากไร้ได้มีโอกาสหลุดพ้นอุปสรรคการดำเนินชีวิตตลอดจนความยากจนและความขาดแคลนเราไปช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการผลิตการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เข้าไปช่วยเปิดโอกาสทางการจำหน่าย ยกระดับสินค้าด้วยการใส่แบรนด์มูลนิธิเข้าไปและหาตลาดมารองรับ เมื่อขายได้เงินทุกบาททุกสตางค์จากการจัดจำหน่ายทางมูลนิธิก็ได้นำเงินไปพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อเนื่องสืบ ไปอีก ซึ่งวงจรการช่วยเหลือนี้ทุกท่านมีส่วนสำคัญที่ต่อเชื่อมหมุนเวียนไปพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อยอดสืบไปอีก การมาเลือกซื้อสินค้านอกจากจะได้สินค้าที่เป็นประโยชน์แล้ว ทุกฝ่ายทั้งผู้จัดและผู้ซื้อยังได้กุศลอันแรงกล้าอีกด้วย  

ขณะที่ วิมลลักษณ์ จงรัตนเมธีกุล กล่าวว่า การได้มาเลือกซื้อสินค้าจากร้านในโครงการพระราชดำริทำให้เราเห็นถึงความประณีตของคนไทยที่มาผลิตงานหัตถศิลป์ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอ กระเป๋าต่างๆ เครื่องเซรามิค เสื้อผ้า ซึ่งการดีไซน์สมัยนี้ได้ลบภาพจำของสินค้าไปเลยว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นถึงจะใส่ได้ เพราะแต่ละร้านมูลนิธิได้พัฒนาแพตเทิร์นจนสามารถใส่ในโอกาสต่างๆ ได้หลากหลาย ยิ่งเป็นผ้าไทยด้วยแล้วต้องบอกว่าขั้นตอนการผลิตต้องใช้ความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ผ้าที่เห็นแต่ละผืนนั้นอาจจะมีชิ้นเดียวในโลกด้วย 

 

สำหรับ พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล กล่าวว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องให้คนไทยด้วยกันช่วยกระตุ้นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ อย่างในงานนี้ก็สามารถช่วยคนไทยได้โดยตรง เพราะสินค้าจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริล้วนเป็นสินค้าที่ได้มาจากฝีมือแรงงานของชาวบ้าน ทั้งงานหัตถศิลป์ งานผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่ละชิ้นมีที่มีที่ไป และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็ยังได้หมุนเวียนไปช่วยคนในชุมชนต่างๆ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นงานที่เต็มไปด้วยไอเดียการหาของขวัญของฝากน่ารักๆ ไปมอบให้คนที่เราเคารพรักทุกเพศทุกวัยในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง ใครที่เป็นแฟนสินค้าจากลายฝีพระหัตถ์ของกรมสมเด็จพระเทพฯ แบบตนต้องชอบเพราะมาที่นี่มีสินค้าให้เลือกครบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.