โตโยต้าจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านหลักสูตรToyota Mobility Driving

Dec 04, 2020 -None-

นันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ นายศิระนาถ ปัญญายงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด จัดหลักสูตร "อบรมขับขี่ปลอดภัย (Toyota Mobility Driving)" ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการภาคพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 150 นาย โดยมีพันตำรวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการสายตรวจ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจะถูกดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมเทคนิคการขับรถปลอดภัยที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน Mobilitas ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้อง ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงถ่ายทอดสมรรถนะของรถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ได้แก่ วันที่ 2, 15, 16, 17 และ 18 ธันวาคม 2563 โดยแบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ดังนี้

  • ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย

1) ทักษะการขับขี่และควบคุมรถอย่างปลอดภัย

2) การคาดการณ์ความเสี่ยง

  • ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย

1) การใช้คันเร่งและเบรก

2) การขับขี่แบบสลาลม และการขับขี่อย่างราบรื่น

3) การจอดรถอย่างปลอดภัย

4) ความเสี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

อบรม สัมมนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.