เคแบงค์ชูองค์กรนวัตกรรม จัด Possability Acceleration เปิดรับไอเดียสุดปังจากพนักงานทั่วประเทศ

Dec 04, 2020 -None-

กสิกรไทยส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมจัดโครงการPossAbilityAccelerationระดมไอเดียจากพนักงานทั่วประเทศ จนได้แนวคิดนวัตกรรมไอเดียสุดปัง เข้ากระบวนการบ่มเพาะ สร้างต้นแบบ และนำเสนอ ก่อนนำไปพัฒนาเป็นบริการสู่ตลาดและสังคมได้จริงในอนาคต ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่เปิดกว้างรับทุกความเป็นไปได้พร้อมเร่งศักยภาพพนักงานให้สร้างนวัตกรรมได้จริง ร่วมขับเคลื่อนให้กสิกรไทยเกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยการเสริมสร้างวัฒนรรรมองค์กรที่เปิดกว้างต่อทุกความคิดสร้างสรรค์ทุกรูปแบบจึงจัดโครงการ PossAbility Acceleration เวทีที่จะช่วยเร่งศักยภาพไอเดียของพนักงานธนาคารกสิกรไทย และพนักงานบริษัทของธนาคารทุกระดับ ผ่านการประกวดผลงานทางความคิด ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยธนาคารเริ่มดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปี 2563แบ่งออกเป็น 3รอบ ก่อนไปสู่รอบตัดสินรางวัลได้แก่

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครไอเดียนวัตกรรมมีพนักงานส่งไอเดียเข้าประกวดกว่าร้อยไอเดียซึ่งมีความหลากหลายทั้งไอเดียพัฒนาบริการด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รอบที่ 2 ทดสอบความถูกต้องของแนวคิดการออกแบบ (Validate Ideaผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ได้ร่วมBoot campรับความรู้และคำแนะนำด้าน Design Thinking เพื่อพัฒนาไอเดียตรวจสอบความถูกต้องแนวคิดจากนั้นนำเสนอกับกรรมการเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป

รอบที่ 3 พัฒนาไอเดียของผู้แข่งขัน ให้เป็นไปได้จริงผู้แข่งขัน 8ทีมสุดท้ายจะได้รับคำแนะนำใกล้ชิด(mentor)จากผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้ APIs ต่างๆ ของธนาคาร สร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริง(Workable Prototype)นำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำผลลัพธ์ไปพัฒนาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

รอบการตัดสินรางวัล(Final PitchingDay) ผู้เข้าแข่งขัน 8 ทีมสุดท้าย จะต้องสาธิตและนำเสนอไอเดียให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารและ KBTG ได้พิจารณา ให้เห็นศักยภาพของแนวคิด ทั้งด้านความแปลกใหม่ ผลการทดลองกับลูกค้าเป้าหมาย ผลกระทบเชิงบวกต่อธนาคารที่สามารถวัดค่าได้ในแง่มุมทางการเงินและการจัดการ รวมทั้งการนำไปใช้ได้จริงทั้งในกรอบกฎระเบียบ เทคโนโลยีที่รองรับ และศักยภาพที่จะเป็นผู้นำตลาด

ผลการตัดสิน รางวัล Best PossAbility Ideaสำหรับทีมเจ้าของไอเดียนวัตกรรมยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลทีมละ 150,000บาท จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมMake a Wishทีม Spotlightและทีม K-Guaranteeทั้งนี้ ไอเดียของทั้ง3ทีม จะถูกนำไปพัฒนาเพื่อทำให้เกิดเป็นบริการที่เข้าสู่ตลาดและสังคมได้จริงในอนาคต

รางวัล Best Prototype สำหรับทีมนักพัฒนาโปรแกรม จาก KBTG ที่พัฒนาต้นแบบยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลทีมละ 90,000บาท จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมOK Kojo DistrictทีมSpotlightและทีมInsurance Share Buy

รางวัล Learning Awardสำหรับทีมที่มีพัฒนาการเรียนรู้ยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลทีมละ 10,000บาท จำนวน 2ทีม ได้แก่ OK Kojo District (ทีมเจ้าของไอเดีย)และทีมJourney เจ้าหนี้(ทีมนักพัฒนาโปรแกรม)

นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่าความสำเร็จสำคัญของโครงการนี้ คือ การกระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด นำประสบการณ์การทำงาน ความเข้าใจลูกค้า มาสร้างบริการใหม่ที่แตกต่างเมื่อพนักงานได้รับโอกาส เปิดประสบการณ์ใหม่ จึงเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเกิดความภาคภูมิใจและส่งต่อความรู้ กลายเป็นพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรขณะเดียวกัน นับเป็นโอกาสที่ธนาคารได้เห็นไอเดียธุรกิจจากมุมมองของทีมงานที่อยู่ในสนามจริง ใกล้ชิดลูกค้า หลายแนวคิดสร้างสรรค์อย่างเกินความคาดหมาย ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบ ผนวกกับทีมเทคโนโลยีของ KBTG ในการสร้างต้นแบบ จึงทำให้ไอเดียมีชีวิต และเห็นศักยภาพที่จะต่อยอดเป็นบริการได้จริง

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะเดินหน้าโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกสิกรไทย สร้างนวัตกรรมจากความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่บริการสู่ตลาดจริง อันจะสร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนให้กสิกรไทยเกิดการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.