เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

Dec 07, 2016 U.Jirapan

เอสซีจี มีมติแต่งตั้ง  ชลณัฐ ญาณารณพ เป็น รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ควบคู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีเคมิคอลส์  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  
ชลณัฐ ญาณารณพ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจเคมิคอลส์ ให้มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับผิดชอบในงานภาพรวมของเอสซีจี เช่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.