รพ.เจ้าพระยาเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านม...ป้องกันได้-รักษาได้”

Nov 27, 2020 -None-

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมสำหรับมะเร็งเต้านม...ป้องกันได้-รักษาได้” โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สำรองที่นั่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Call Center โทร.02-433-5666, 02-433-8222

อบรม สัมมนา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.