สตาร์บัคส์ ส่งต่อความสุขให้ชุมชน สนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดและองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย

Nov 23, 2020 -None-

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย นำโดยคุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ และพาร์ทเนอร์ (พนักงาน) สตาร์บัคส์ ร่วมส่งต่อความสุขให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก Starbucks Foundation เพื่อร่วมกับPlanet Water Foundationองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งมั่นในการมอบน้ำสะอาดให้กับชุมชนที่ขาดแคลนทั่วโลกซึ่งได้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดพร้อมทั้งติดตั้งส่งมอบถังเก็บน้ำที่มีระบบกรองน้ำสะอาดแก่ชุมชนโรงเรียนวังจระเข้ จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนและเยาวชนในชุมชนผ่านกิจกรรมสันทนาการ อาทิความรู้ด้านเชื้อโรคและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 และการรักษาสุขอนามัยที่ดี

คุณเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทยกล่าวว่า“สตาร์บัคส์ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับPlanet Water Foundation ในการส่งมอบน้ำสะอาดและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่เยาวชนชุมชนโรงเรียนวังจระเข้น้ำสะอาดถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงค์ชีวิต สตาร์บัคส์ไม่เพียงมุ่งมั่นแต่การส่งมอบกาแฟคุณภาพเยี่ยมและประสบการณ์สตาร์บัคส์ที่ดีเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเน้นในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพาร์ทเนอร์ ลูกค้า และชุมชน ตลอดมา สตาร์บัคส์พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกแห่งที่เราสามารถทำได้”

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.