เนสท์เล่ ส่งแคมเปญ “#เมนูหนูช่วยทำ” เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ

Nov 16, 2020 -None-

บ้านคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ พ่อ แม่ สามารถชวนลูก ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมง่าย ในบ้าน นอกจากจะช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะชีวิตได้รอบด้าน ห้องครัวเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเด็กๆ ที่ช่วยทั้งปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (Executive Functions) สามารถปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายได้

 

เนสท์เล่ เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีในเด็ก และเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ EF ซึ่งสร้างได้จากที่บ้าน จึงออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและสานสัมพันธ์ที่ดีทางใจให้ครอบครัวไทย ด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “#เมนูหนูช่วยทำ (#Meal Together)” สนับสนุนผู้ปกครองให้ชวนเด็กๆ มาร่วมสนุกกับการเตรียมมื้ออาหาร เป็นต้นว่า ชวนคิดสร้างสรรค์เมนู เลือกผักสีที่ชอบ เด็ดผักที่ปลูกเองในบ้าน หยิบจับชั่งตวงวัดส่วนผสม ตื่นเต้นไปกับการลองหั่น ผัด หรือปรุงอาหาร แล้วส่งภาพเมนูสุขภาพที่สร้างสรรค์ประจำบ้าน และภาพประทับใจขณะลูกมีส่วนร่วมพร้อมบอกชื่อเมนูสร้างสรรค์ ลูกมีส่วนร่วมอย่างไร และผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่เลือกใช้มาร่วมสนุกที่  https://www.facebook.com/N4HKThailand

 

กนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ “#เมนูหนูช่วยทำ (#MealTogether)” ว่าแคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี ที่เราต้องการสานต่อการปลูกฝัง 5 พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 1. กินหลากหลายเพิ่มผักผลไม้ 2. กินสัดส่วนที่เหมาะสม 3. กินพร้อมหน้า 4. ขยันขยับ ออกกำลังกาย และ 5. เลือกดื่มน้ำเปล่า ผ่านกิจกรรมง่าย ในบ้าน เช่นการจัดเตรียมมื้ออาหาร ที่ผู้ปกครองและเด็ก สามารถใช้เวลาและสนุกร่วมกันได้ทุกวัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้เด็ก ได้ฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมทักษะอื่น รอบด้าน อาทิ การได้รู้จัก จดจำชื่อ สี และรสชาติของผักชนิดต่าง   ได้ลงมือปฏิบัติ วางแผน คิดสร้างสรรค์เมนู สำรวจส่วนประกอบต่าง ที่มีในบ้าน เรียนรู้ขั้นตอนการปรุง ฝึกสมาธิ และได้ประเมินตนเองผ่านการปรุงและชิม และท้ายที่สุดคือความสุขและความภูมิใจจากการทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ได้เมนูที่สร้างสรรค์ออกมามีรสชาติและหน้าตาการจัดวางตกแต่งด้วยฝีมือของตนเอง ซึ่งผลพลอยได้ คือเด็ก สามารถทานอาหารได้หลากหลายและในสัดส่วนที่พอเหมาะมากขึ้น ทานผักผลไม้ได้มากขึ้น นับเป็นทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ระหว่างการเตรียมหนึ่งมื้ออาหาร ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอดแทรกบูรณาการความรู้ และพัฒนาทักษะด้านอื่น เพิ่มเติมให้เด็ก ได้อย่างสนุกสนานอย่างเป็นธรรมชาติ นับเป็นกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ง่าย ในบ้าน 

 

ครอบครัวที่สนใจและเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะได้รับภาพ #เมนูหนูช่วยทำ สุดน่ารัก ที่ออกแบบให้เฉพาะแต่ละครอบครัวเพื่อเก็บเป็นบันทึกความประทับใจของครอบครัว และ 10 เมนูที่ถูกใจกรรมการที่สุด มีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษ เตาอบไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้พกพา นอกจากนี้ เมนูทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อสร้าง E-book เล่มแรกของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestlé for Healthier Kids) เพื่อแบ่งปันไอเดียดีๆ สู่สังคมต่อไป 

 

มาร่วมสร้างและแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุกสนานของครอบครัวกับกิจกรรม #เมนูหนูช่วยทำ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 ที่  https://www.facebook.com/N4HKThailand

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.