เคทีซีจัดงาน KTC Supplier’s Day

Nov 16, 2020 -None-

ชุติเดช  ชยุติ (กลางขวา)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “KTC Supplier’s Day”เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจกว่า  60 คนเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายของ SDGs(Sustainable Development Goals) ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์(กลางซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัดนางสาวกุลวัลย์ สุพีสุนทร(ที่ 2จากขวา)ผู้จัดการ ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยชนิดาภา สุริยา(ที่ 3จากขวา)ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ปฏิบัติการ และดวงกมล อินทรพราหมณ์ (ขวา)ผู้อำนวยการ–คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซีป๊อป” ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

 

บัตรกรุงไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.