CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020 ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event

Nov 09, 2020 -None-

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020 (CNS2020) ปีที่ 11 ในรูปแบบ Virtual Event เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดิจิทัล โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ สมทบด้วยการสัมมนาอัพเดทเทรนด์ดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแห่งยุค New Normal ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง กับ CNS2020 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ผ่านทางเว็บไซต์ www.catcns2020.com

 

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่างาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event เพื่อสอดรับกับนโยบายการสร้างระยะห่างทางสังคม นับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมในยุค New Normal ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ในส่วนของรัฐบาลเอง มีความตั้งใจและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยโครงการด้านดิจิทัล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมั่นคง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่คนไทย โดยมีแผนงานนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ โครงการ Digital Park Thailand อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมืองนวัตกรรมที่มีบริการดิจิทัลครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ, โครงการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็น บิ๊กดาต้า ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การผลักดันนโยบายการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 5G กับการพัฒนาภาครัฐเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี AI/IoT, การพัฒนาดาวเทียมแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมพัฒนาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) เพื่อรองรับการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ และการขยายจุดติดตั้ง   Wi-Fi ในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ งาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชน ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค New Normal ที่ต้องยอมรับว่าดิจิทัลกำลังจะเปลี่ยนโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 

 

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า “ CAT ได้จัดงาน CAT Network Showcase 2020 หรือ CNS2020 ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 แล้ว และในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ปรับเปลี่ยนเป็น VIRTUAL EVENT เต็มรูปแบบเพื่อตอบรับวิถี NEW NORMAL โดย CAT มุ่งมั่นและตั้งใจนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้วยการรวบรวมทุกออนไลน์เทคโนโลยี ทั้งเครือข่ายและนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ล่าสุดเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Now Normal ก้าวสู่วิถีใหม่ด้วย Now Technology, Now Perspective, Now Experience” 

 

โดยภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรด้วยโซลูชันที่หลากหลายจาก CAT และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่าน Virtual Exhibition เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง และในส่วนของงานสัมมนาที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง ตลอดจนการอัพเดทเมกะเทรนด์ดิจิทัลและเน็ตเวิร์ค นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Virtual Reality Creator ภายใต้แนวคิด Now Normal City เมืองแห่งวิถีใหม่ เพื่อเฟ้นหานักพัฒนาและผลิตคอนเทนต์ของประเทศ 

 

ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจที่ CAT หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน CNS2020 ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้เห็นถึงการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ และการดำเนินชีวิตในยุค New Normal เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมดุลต่อไป

CAT

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.