รพ.เจ้าพระยาเชิญแม่ตั้งครรภ์ร่วมสัมมนาฟรี

Nov 04, 2020 -None-

นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านที่สนใจ สามารถจูงมือคุณพ่อมาเข้าร่วมสัมมนาครรภ์คุณภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “กายพร้อม ใจพร้อม ตั้งครรภ์อย่างไรไม่กังวล” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.30 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 สำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์สูตินรีเวช โทร.02-884-7000 หรือ MOMSTER โทร.096-639-5492

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.