ทิพยฯ เปิดโครงการ “เกษตรเป็นสุข” ช่วยเหลือเกษตรกร “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง”

Oct 26, 2020 -None-

บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดตัวโครงการเกษตรเป็นสุข  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วงโควิด-19  ขานรับโครงการช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ  เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง  เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้น โดยสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆได้ที่สาขาของทิพยประกันภัยทั่วประเทศ  หรือโทร 1736  

 

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตร อาชีพหลักของคนไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคลดลง ประกอบกับภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวน้อยลง ล้วนส่งผลทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และทำให้รายได้ของเกษตรกรไทยปรับลดลงด้วย

 

จากประเด็นดังกล่าว บมจ.ทิพยประกันภัย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย และสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เปิดตัวโครงการเกษตรเป็นสุขเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยงและทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บเพื่อใช้ในการดำรงชีพมากขึ้น 

 

สำหรับโครงการ เกษตรเป็นสุข จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความสุขระหว่างภาคธุรกิจ นั่นคือ การเกษตร กับ ทิพยประกันภัย โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยของบมจ.ทิพยประกันภัย นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองจากการเสี่ยงภัยต่างๆ อีกด้วย ส่วนผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้มา ทิพยประกันภัยจะนำไปเป็นสินค้าโปรโมชัน หรือสินค้าที่ระลึกให้กับลูกค้าของบริษัท โดยโครงการดังกล่าว บริษัทได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร อาทิเช่น สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคมเดือนธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานสาขาของบมจ. ทิพยประกันภัย ทั่วประเทศ  หรือโทร 1736

 

โครงการทุกๆ โครงการที่ทิพยประกันภัยได้ออกแบบขึ้น บริษัทมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีความมั่นคง ความมั่นใจ ความอุ่นใจ และมีโอกาสที่ดีขึ้น พร้อมหลักประกันที่จะทำให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็วที่สุดดร.สมพร กล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.