แม็คโคร ร่วมใจลงพื้นที่น้ำท่วมโคราช-สระแก้ว บริจาคน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Oct 26, 2020 -None-

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม โดยผู้จัดการสาขานครราชสีมา และสาขาสระแก้ว นำทีมพนักงานจิตอาสา นำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง  และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม อาทิ พ่อแม่พี่น้องในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และตัวแทนมหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะศูนย์รวบรวมและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โคราชหลายอำเภอ  ทั้งนี้ แม็คโคร มีนโยบายในการให้ทุกสาขาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากกรณีต่างๆ แก่ชุมชนในพื้นที่ที่สาขาตั้งอยู่ ด้วยการนำสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพไปร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง

ร้านค้าส่ง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.