6,146
VIEWS

ตรีเพชรอีซูซุมอบรางวัลแก่แชมป์ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562” พร้อมสานฝัน เส้นทางศิลปะเพื่อเยาวชน

Oct 19, 2020 -None-

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 พร้อมตอกย้ำปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนของชาติ ผ่านกระบวนการศิลปะอย่างไม่หยุดยั้ง... โดยเชิญชวนเยาวชนเตรียมพร้อมฝึกฝีมือการวาดภาพ เพื่อสมัครร่วมโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ในครั้งต่อไป 

 

กลุ่มตรีเพชร โดย โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เราจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบเงินทุนการศึกษา มูลค่ารวม  1,200,000 บาท แทนรางวัลอีซูซุพาน้อง ท่องญี่ปุ่นแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในโครงการนี้แทน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะนำรางวัลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

 

โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ที่บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.. 2535  โดยไฮไลท์ของการแข่งขัน คือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสด ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่ในวันนั้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี นอกจากนี้อีซูซุยังได้คัดสรรหัวข้อการประกวดจากประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญต่าง   เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถผนวกความรู้ ประสบการณ์รอบตัว และการจัดสรรการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า โดยในปีล่าสุด อีซูซุได้ใช้หัวข้อเลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติกในรอบคัดเลือก และหัวข้อพลิกความคิด...คืนชีวิตสิ่งแวดล้อมในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดรางวัล ประจำปี 2562 ดังนี้ 

 • รางวัลชนะเลิศ 

ทุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ทีมละ 200,000 บาท จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รางวัลรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รางวัลพิเศษ

ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและ    รองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุน ต่อ 1 ทีม)  พร้อมโล่เกียรติยศ

 

สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ได้แก่

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม
  • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม : ด.. กชกร โชคชัย และ .. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์
  • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี : ด.. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ .. เบญญาภา ยอดทอง
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต  : ด.. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ .. ไกรวิทย์ บุญเงิน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทีม
  • โรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี : .. กัญกร ประพันธ์ และ .. กุลชา จินจารักษ์
  • โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"  จังหวัดชลบุรี : .. จันทกานต์ จันทรโกมล และ .. ไอริณ เหลืองอ่อน
  • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ : .. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล 

เยาวชนที่สนใจและอยากร่วมเป็นหนึ่งในการคว้าโอกาสก้าวสู่ทีมแชมป์เยาวชนหัวใจศิลป์ ประจำโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.isuzu-tis.com  

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.