4,134
VIEWS

4 สตาร์ทอัพตัวช่วยเกษตรกรไทย 4.0 ในยุคโควิด

Oct 22, 2020 -None-

ปัญหาของเกษตรกรไทยคือเงินทุนที่จำกัด และเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ทำให้เมื่อผลผลิตออกมาไม่ได้ตามมาตรฐานของตลาด ราคาตก เงินทุนที่ลงไปกับการทำการเกษตรสูญหายเกิดหนี้เรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เกษตรกรหลายรายต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ทำให้ขาดแคลนแรงงาน ทั้งหมดเป็นที่มาให้ในช่วงหลังเกิดสตาร์ทอัพที่เข้ามาเป็นตัวช่วย ให้การทำเกษตรเปลี่ยนจากแบบดั้งเดิมเป็นแบบ 4.0 ที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เป็นที่มาให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เข้ามาเสนอ 4 สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่จะเข้ามาช่วยแก้โจทย์ให้กระบวนการผลิตของ เกษตรกรไทยมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลผลิตที่เต็มไปด้วยคุณภาพสู่ตลาดได้

Gaorai

ที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งของเกษตรกร คือ การใช้ยาฉีดพ่นมากเกินความจำเป็นหรือบางรายอาจจะขาดเกินไป จากการจ้างแรงงานเดินฉีดพ่นที่ไม่มีการบันทึกข้อมูล และการไม่สามารถควบคุมตำแหน่งการฉีดพ่นได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้พืชเติบโตไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเกิดสารตกค้างในพืชผล

Gaorai แพลตฟอร์มให้บริการนักขับโดรนฉีดพ่นพืชด้วยโดรนแก่เกษตรกร จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์ทั้ง เกษตรกรในแง่ของการมีฟังก์ชั่นบันทึกข้อมูลและระบบ Data analytics ที่จะช่วยแนะนำการฉีดพ่นให้คุ้มค่าสูงสุด ในขณะที่ฝ่ายของนักขับโดรนซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องของการขาดงานฉีดพ่น Gaorai ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสนอ งานฉีดพ่นนอกเหนือจากพื้นที่ที่นักขับโดรนอยู่อีกด้วย

“เราเป็นแพลตฟอร์มให้บริการนักขับโดรนฉีดพ่นพืชด้วยโดรนแก่เกษตรกร ผ่าน www.gaorai.io เกษตรกร ผู้ใช้งานสามารถหานักขับโดรนได้จากแพลตฟอร์มเรา รวมถึงการเก็บข้อมูลงานฉีดพ่น เช่น พืชที่ฉีดพ่น จำนวนไร่ ยาที่ใช้ ในส่วนของนักขับโดรนผู้ใช้งานสามารถหางานฉีดพ่น รวมถึงการเก็บข้อมูล เช่น แผนที่ และรายละเอียดการบินโดรน ซึ่งประโยชน์ที่เกษตรกรได้ คือ การประหยัดต้นทุนการฉีดพ่นในระยะยาว ส่วนนักขับโดรนได้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องการบินโดรน เพื่อการพัฒนาทักษะการบินต่อไป” ปนิดา เอมประเสริฐสุข Communication Manager บริษัท เก้าไร่ บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด อธิบายถึงแนวคิดของ Gaorai

แม้ในท้องตลาดจะมีเจ้าอื่นที่ให้บริการฉีดพ่นพืชด้วยโดรนเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ขาดไปคือแพลตฟอร์มเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ทำให้ Gaorai มีจุดเด่นเหนือคู่แข่งในส่วนนี้มาก

Eco&Smart green house

Eco&Smart green house คือ ระบบเกษตรสมาร์ทฟาร์มอัจริยะที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งระบบผสมปุ๋ย อัตโนมัติในแบบ Greenhouse และในแบบ Open Field ระบบสวนเปิด ระบบวัดสภาพอากาศ ระบบวัดสภาพน้ำ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ, ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ

“เราเป็นผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตรคลอบคลุมในหลายด้านการเกษตร ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ ตลอดจน การเกษตรแบบเพาะปลูกพืช ในระบบการปลูกพืชทางเราออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับปลูกพืชได้ทั้งในโรงเรือน และการปลูกพืชนอกโรงเรือนหรือพืชสวนพืชไร่ เช่น ระบบควบคุมการให้น้ำและให้ปุ๋ย สามารถคำนวณการให้ปุ๋ยได้ อย่างละเอียดโดยใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่ อย่าง NPK และระบบ Pressure เพื่อการจ่ายน้ำได้แม่นยำสูง นอกจากนี้ เรายังได้ ออกแบบให้รองรับการทำงานผ่านมือถือในระดับ IIoT คือใช้ Industrial Internet of Thing มาใช้ในการเกษตร โดยทาง ทีมงานของเรา สามารถออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และมีทีมพร้อมติดตั้งและบริการเกษตรทั่ว ประเทศ” คมสันต์ สุขเสนา C0-Founder บริษัท อี พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด อธิบายถึงบริการของ Eco&Smart green house

ระบบผสมปุ๋ยอัจฉริยะ หรือ Automatic Fertigation จะเข้ามาช่วยเกษตรประหยัดเวลาการให้ปุ๋ยโดยที่ระบบ จะทำการผสมให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งปรับค่า PH และ EC และทำการผสมก่อนสั่งจ่ายเข้าไประบบให้น้ำ ทำให้พืชได้ปุ๋ย ตรงตามความต้องการไม่มากไม่น้อยเกินไป ประหยัดแรงงานในการผสมปุ๋ยลงไปได้

ระบบวัดสภาพแวดล้อมทั้งในอากาศและน้ำเพื่อดูค่าต่างๆ ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการปลูกพืชและเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป เช่น วัดอุณหภูมิ ความชื้นในดินเพื่อปรับการให้ น้ำ เป็นต้น ส่วนการวัดในน้ำสามารถลดความเสี่ยงค่าน้ำที่เปลี่ยนแปลงเช่น มีค่าความเค็มมากขึ้น หรือ มีค่า PH สูง เกินไป เพื่อเตรียมการปรับสภาพน้ำต่อไป เป็นต้น

ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Eco&Smart green house เป็นลูกค้าลักษณะที่เป็นระดับ Plat Factory มีการปลูกพืช ในเชิงพาณิชย์เพราะระบบที่พัฒนานั้นทำให้ลูกค้าได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากขึ้น ประหยัดแรงงานลง และนอกจาก นั้นสามารถทำ Traceability ตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงสามารถทำ Data Logger ได้ในแต่ละรอบการปลูกทำให้ ลูกค้าสามารถคำนวณต้นทุนได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาการตกค้างของปุ๋ยเนื่องจากระบบไม่จ่ายเกินหรือขาด ทำให้ผลผลิต สม่ำเสมอ ได้น้ำหนักตามที่เกษตรวางไว้ 

นอกจากนี้จุดเด่นของ Eco&Smart green house คือระบบเทคโนโลยีคอนโทรลเลอร์ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม มาพัฒนาใช้ในการเกษตร ทำให้อุปกรณ์มีความทนทานมากกว่าคู่แข่งในตลาด ถึงแม้มีราคาสูงกว่าแต่ก็คุ้มค่าต่อการ ลงทุน และคู่แข่งจากต่างประเทศไม่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละรายได้ แต่ Eco&Smart green house  สามารถออกแบบได้ในลักษณะที่เป็น Tailor-made โดยระบบมีการเขียนให้รองรับการทำงานแบบภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ได้

HGrobotics

“เกษตรกรบ้านเรามีการจ้างงานแรงงานต่างชาติช่วงโควิด-19 ทำให้คนเข้ามาไม่ได้ ขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยีจึงเข้ามาช่วยให้เกษตรกรทำงานสำคัญในขณะที่งานอันตรายอื่นๆ ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรบอท เช่น การพ่นยาฆ่าแมลง เราจึงมีเครื่องมือต่างๆ ทั้งโดรน หุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรา ยังมีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องของการทำเกษตรแม่นยำในการทำเกษตรกรรมโดนมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ เพื่อวางแผน ลอจิสติกส์หรือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลได้ดีขึ้น สุดท้ายจะเชื่อมไปที่โดรนซึ่งสามารถฉีดปุ๋ยฉีดยาตามความ ต้องการจริงๆ ของพืชได้ เราจึงพยายามทำตรงนี้ให้เป็น Complete Solution” ดร.มหิศร ว่องผาติ ผู้ก่อตั้งและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด เล่าถึงไอเดียของ HGrobotics สตาร์ทอัพที่มุ่งผลิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการทำงานของผู้ใช้ โดยเฉพาะหุ่นยนต์บริการซึ่งมีโอกาสในตลาดมากกว่า หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนผู้มีความสามารถที่อยู่เบื้องหลังโซลูชั่นหุ่นยนต์และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย โดยปัจจุบันได้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อตอบโจทย์ทั้งในวงการเกษตร ด้านการแพทย์ ด้านอสังหา/รักษาความปลอดภัย และโจทย์เฉพาะทางต่างๆ

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหลักของ HGrobotics ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โดรนเพื่อการเกษตร เพราะ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างให้กับกลุ่มเกษตรกรของไทยได้โดยลูกค้าหลักคือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องใช้บริการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งการฉีดพ่นสารต่างๆ และการเก็บภาพเพื่อมาวิเคราะห์ การวางแผนหรือการจัดการผลผลิต

สำหรับสินค้าและบริการของทีม HGrobotics มีการพัฒนาประยุกต์ให้เหมาะกับโจทย์ที่มีในแต่ละประเด็น ทำให้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ได้ตอบโจทย์ได้ดีกว่าแบบที่ซื้อมาขายไปปกติซึ่งไม่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ

Algaeba

ในการขายลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักไปยังเกษตรกร จะต้องมีการนับจำนวน เนื่องจากการซื้อขายซื้อกันเป็นจำนวน ตัว ดังนั้นในอดีตจึงใช้คนนับ โดยการนับสัตว์น้ำ 1,500-2,000 ตัว จะใช้เวลานับประมาณ 10-20 นาที แล้วแต่ความ ชำนาญ และความแม่นยำแปรผันตามความเชี่ยวชาญ แต่การนับดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เสียเวลาและมีความไม่ แม่นยำเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ในการพัฒนาพันธุ์ปลานิล ที่แต่ละรอบจะมีคู่ผสมกว่า 100 คู่ และแต่ละคู่ที่ผสมมีจำนวนไข่ปลา ออกมาประมาณ 300-5,500 ฟอง/แม่ปลา ดังนั้น ผู้ทำการวิจัยจำเป็นต้องนับไข่ปลาไม่ต่ำกว่าหลายแสนฟอง ซึ่งจะใช้ เวลาไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมงต่อไข่ปลา 100,000 ฟอง หรือประมาณ 1 ชั่วโมงต่อตัวอย่างจากแม่ปลา 1 แม่ (หรือ 100 ชม. จากแม่ปลา 100 ตัว) ซึ่งการนับด้วยมือคน ไม่มีหลักฐานการนับ ไม่สามารถทวนสอบกลับได้ ทำให้บางครั้งผลวิจัยที่ ได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

Algaeba เป็นบริษัท Startup ในกลุ่มอุตสาหกรรม Aquaculture หรืออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มี SeaThru COUNTER หรือเครื่องนับจำนวนลูกสัตว์น้ำเป็นสินค้าตัวแรกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ช่วยนับลูกกุ้ง ลูกปลา ไข่ปลา ลูกปู ฯลฯ ได้ด้วยความแม่นยำ รวดเร็ว และมีหลักฐานการนับ โดยปัจจุบัน เริ่มมี Traction พิสูจน์ว่า SeaThru COUNTER แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริง ในราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ อีกทั้งยังสามารถนับจำนวนลูกสัตว์น้ำได้ในเวลา รวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการทำงานกว่า 30-300 เท่า และเพิ่มความแม่นยำ ทำให้การขายและกระบวนการผลิตภายใน เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ

“เรามีความตั้งใจให้ SeaThru COUNTER กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการนับจำนวนภายในอุตสาหกรรม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ ทั้งในการผลิต การตรวจติดตามการเพาะเลี้ยง การขาย รวมถึง งานด้านพัฒนาสายพันธุ์และพันธุกรรม” กันย์ กังวานสายชล CEO/Founder Algaeba Company Limited กล่าวถึง มาตรฐานของ SeaThru COUNTER ซึ่งในกระบวนการนับดังกล่าวสำหรับในประเทศไทยยังไม่มีคู่แข่ง หรือผู้เล่นรายไหน สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมของ Algaeba ได้ เนื่องจากราคา และการใช้งานของรายอื่นก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจเมื่อเทียบ กับ Algaeba

 

 

ติดตามสตาร์ทอัพไทยที่มีโซลูชั่นและบริการดีๆ ได้ใน “Startup Marketplace is Live Now” รายการที่จะ ช่วยสร้างช่องทางการตลาดให้กับสตาร์ทอัพไทย ในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) หรือ NIA และข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

FB Page: Startup Thailand

FB Group: Startup Thailand Marketplace

http://www.startupthailand.org/    

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.