ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในโครงการ “CanonLife Redefine ผ่านภาพโครงการในพระราชดำริ

Oct 30, 2017 -None-

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ประกาศผลสุดยอดภาพถ่ายมุมมองใหม่ ในโครงการประกวดภาพถ่าย “CanonLife Redefine ครั้งที่ 2 : อักขรานุกรม ก-ฮ” ที่มุ่งถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กว่า 4,000 โครงการ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตามหมวดตัวอักษรไทย ก-ฮ โดยมี รัฐิติกร  นามพิลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน    มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในแต่ละรางวัลคือ หรรษา ตั้งมั่นภูวดล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมวด ว. แหวน ภาพสะพานภูมิพล สุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 หมวด ข.ไข่ ภาพโรงสีข้าวที่ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และ รุ่งทิวา  สิริเรืองปัญญา รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 หมวด ป.ปลา ภาพสะพานพระรามแปด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.