19,083
VIEWS

เรื่องราวที่ถูกร้อยเรียง “ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงรัชกาลที่ ๙”

Oct 27, 2017 S.Ammarit

คลิป “ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง” ถูกจัดทำขึ้นกว่า 333 คลิป โดยได้สัมภาษณ์คนทั่วไปตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ คนในเมืองไปจนถึงคนชนบท เกิดเป็นเรื่องราวที่ถูกร้อยเรียงต่อกัน..
 
“พระองค์ท่านเดินนำหน้าเราไปเยอะ เราก็สมควรเดินตามพระองค์ท่าน”
 
“ไม่มีใครทำสิ่งที่ท่านทำได้”
 
“จะมีใครที่เสียสละได้มากขนาดนี้”
 
“ยังมีคนหนึ่งที่ไม่เคยทำไม่ดีเลย ทำดีมาตลอด ไม่เคยเหนื่อยที่จะทำให้คนอื่นเลย”
 
“เราโชคดีแค่ไหนที่มีท่านเป็นพ่อหลวงของเรา”
 
“พระองค์ท่านยังทรงประหยัด ตระหนักถึงความพอเพียงอยู่เสมอ แล้วทำไมเราเป็นคนธรรมดา ทำไมถึงทำตัวฟุ่มเฟือย”
 
คำพูดมามายถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งคำสอน พระราชกรณียกิจ หรือการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของพระองค์ท่าน 
 
ความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆ เลือนหายไป ถ้าเราไม่สานต่อคำสอนของท่าน ไม่สามัคคีกัน ไม่ช่วยเหลือกัน ไม่เล่าให้ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปฟังว่า “ประเทศไทยโชคดีแค่ไหนที่มีในหลวง” 
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.