42,173
VIEWS

2020 Thailand’s Most Admired Brand สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ

Oct 09, 2020 S.Worapol

นิตยสารแบรนด์เอจ ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดของเมืองไทย เปิดผลสำรวจ 2020 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy ??? และจัดงานมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้ในปีนี้ โดยมีผู้บริหารแบรนด์ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า 54 แบรนด์ตบเท้าเข้ารับรางวัล

ผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy?  เป็นดัชนีที่ช่วยชี้วัดการรับรู้ของแบรนด์ให้กับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของแบรนด์  หลายองค์กรกำหนด KPI เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องแบรนด์ โดยนำผลการวิจัยของ BrandAge  มาใช้การประเมินผลงานขององค์กรและผู้บริหาร จึงทำให้ ระเบียบวิธีวิจัย และการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการออกแบบแบบสอบถาม ถูกยกระดับและปรับปรุงอยู่ตลาดเวลา ในปีนี้ ทีมวิจัย BrandAge ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ

  • รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ภาคใต้

  • ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม อาจารย์ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาคตะวันออก

  • ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคกลาง

  • ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ผศ.ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตร BrandKU อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแบรนด์เอจ อธิบายว่า “สำหรับปีนี้เราได้ใช้แนวคิด 20 Year Brand Love Journey BrandAge Brand Love ที่ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ของการทำผลสำรวจ เราคือผู้เริ่มต้นเส้นทางการสร้างแบรนด์ให้กับวงการได้ยกระดับขึ้นไป ผลสำรวจที่มาตั้งโจทย์ให้กับนักสร้างแบรนด์ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้เสียงตอบรับจากผู้บริโภค เราได้เห็นเส้นทางและพัฒนาการของแบรนด์จนทำให้เห็นความรัก ความห่วงใยจากผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ จึงเปรียบเสมือนกับ Journey ของการสร้าง Brand Love ตลอดช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา”

ในปีนี้การเปลี่ยนแปลงของงานวิจัย  2020 Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy? ก็คือ

1. การปรับเพิ่มและลด หมวดสินค้าบริการ  เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน  เช่น  การปรับลดหมวดเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค  แต่ได้เพิ่มหมวดช่องทางขายสมัยใหม่  และบริการขนส่ง    

2. การเพิ่มหมวดผลิตภัณฑ์และบริการ  จำนวน 2 หมวด  คือ ช่องทางขายสมัยใหม่  และบริการขนส่ง  โดยช่องทางการขายสมัยใหม่เป็นการจัดกลุ่มจากผลิตภัณฑ์ที่ทำการวิจัยอยู่แล้ว  มาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบัน  ส่วนบริการขนส่ง  เป็นการเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการใช้บริการขนส่งเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย Low Cost Airline  ขนส่งพัสดุภัณฑ์ชิ้นเล็ก (B2C) และ Food Delivery Application

3. การเพิ่มผลิตภัณฑ์ในหมวดต่างๆ อาทิ  เพิ่ม น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง และน้ำดื่ม ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่ม เครื่องฟอกอากาศ ในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่ม Mobile Banking ประกันชีวิต ดิจิทัล (InsurTech) ประกันชีวิตเพิ่มการลงทุน(Unit Link)  ในหมวดบริการทางการเงิน   และเพิ่ม แผ่นฝ้า ผนัง และพื้น (ไฟเบอร์ซีเมนต์)  ในหมวดวัสดุก่อสร้าง 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.