27,155
VIEWS

"ร่างกายที่แข็งแรงคือปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี" พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙

Oct 27, 2017 S.Ammarit

สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ ดังโฆษณา ของ สสส. ที่ได้รณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
 
ดั่งคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พูดกับพวกเราว่า 
 
 “การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่”
 
นอกจากที่พ่อเป็นแบบอย่างของการให้ “ผู้อื่น” แล้ว เราก็ควรที่จะให้สิ่งดีๆ กับ “ตัวเอง” ตอบแทนตัวเองบ้าง นั่นคือการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะมีพละกำลัง ทั้งแรงกายและแรงใจ สานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนำความสามารถของตนเองสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับประเทศชาติต่อไป นานเท่าที่ร่างกายของเราจะทำได้..
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.