8,340
VIEWS

ส่องวิธีคิด TMB | Thanachart Hackathon 2020 กระบวนการเรียนรู้ที่เดิมพันด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้า

Oct 07, 2020 -None-

การดำเนินธุรกิจธนาคารเมื่อครั้งอดีต ตั้งแต่วิธีคิด การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือโซลูชันต่าง ๆ อาจจะไม่ได้มองไปที่ความต้องการหรือ Pain Point ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง แต่ทิศทางการแข่งขันหลังจากนี้ ธนาคารไม่ได้เผชิญกับคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้น แต่ยังมีศึกที่เข้ามาจากหลายด้าน มุมมองตั้งต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องยึดผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลหลักในการจัดกิจกรรม TMB | Thanachart Hackathon 2020 คือการที่เราพยายามทำให้คนของเราเห็นภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวนั้นเข้าถึงทุกส่วนงานขององค์กร อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับบุคลากรในทุกระดับ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทำให้เราเห็นการขับเคลื่อนขององค์กรในภาพใหญ่ที่มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อทำให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้น

คุณกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบี อธิบายเพิ่มเติมว่า “วิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามีหลายวิธีการ ซึ่ง Hackathon เป็นวิธีหนึ่งที่เรานำมาใช้คู่กับการ Training ที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ Design Thinking โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่ถูกต้อง ทำความเข้าใจลูกค้า และร่วมกันหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด Hackathon ของที่นี่ จึงเป็นการ Training ที่มีเดิมพัน ให้พนักงานได้ลงมือทำจริง และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นจริง”

ถ้ามองไปที่กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพพนักงานก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มาจากต่างสายงาน ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน และช่วยกันระดมความคิด มองหาไอเดีย และโซลูชันใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดแบบ Hackathon ที่มีเวลาจำกัด เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ มอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

มีการระดมความคิดและแบ่งปันความรู้ในแต่ละด้านที่ตัวเองเชี่ยวชาญให้กับเพื่อนร่วมทีม ขณะเดียวกัน ก็มีโอกาสรับฟังไอเดียใหม่ ๆ จากทีมอื่น ๆ วิธีการเหล่านี้เป็นแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานในองค์กร และยังสามารถนำไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานภายในองค์กร นับว่าเป็นการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับวิธีการหรือความคิดแบบเดิม ๆ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของธนาคาร

คุณกาญจนา  ยังอธิบายอีกว่า “แม้ว่าเราจะรู้จักธุรกิจเราดีขนาดไหนก็ตาม แต่เราอยากให้คนทำงานจริง ได้คิดตั้งแต่ต้นเลยว่าโจทย์ที่แท้จริงของลูกค้าคืออะไร ดังนั้น Hackathon เราจึงแตกต่างจากที่อื่น คือเราให้เขาคิดตั้งแต่ต้น และร่วมกันตั้งโจทย์ที่ถูกต้อง จากความหลากหลายของสายงานมารวมกันเป็นทีม ทำให้เข้าใจรูปแบบชีวิตทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริง จนนำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้าใจลูกค้า และในอีกมุมก็สามารถสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คิดได้ ทำได้ และได้ทำ ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจกับผลงานที่เขาได้มีโอกาสสร้างด้วยตนเอง”

กิจกรรม Hackathon 2020 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Hack to the Financial Well-being Solution” เป็นโจทย์ที่ชัดเจนของธนาคารที่มุ่งหวังจะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าแต่ละคนที่มีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกัน

แน่นอนว่าความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้คือ การรวมตัวกันระหว่างพนักงานจากทีเอ็มบีและธนชาต โดยรูปแบบของโครงการเป็นการทำงานร่วมกันของพนักงานจากหลากหลายสายงาน ไม่ว่าจะเป็นสายงานการตลาด สายงานบริหารผลิตภัณฑ์ สายงานกลยุทธ์และประสบการณ์ลูกค้า สายงานเครือข่ายสาขา และอีกมากมาย มารวมทีมเพื่อแก้โจทย์ร่วมกัน ในเวลาอันจำกัดเพียง 48 ชั่วโมง

“โครงการ Hackathon ทำให้ไอเดียของพนักงานถูกได้ยินและมีโอกาสได้ทำจริง ๆ เป็นกระบวนการที่ทำให้ระดับจูเนียร์ได้คิด ได้เสนอไอเดีย พูดแล้วมีระดับผู้บริหารรับฟัง และมีการให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน”

คุณวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ทีเอ็มบี  อธิบายเสริมว่า “เราออกแบบกิจกรรม TMB | Thanachart Hackathon 2020 ให้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต่างส่วนงานกัน ได้มาเจอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แน่นอนว่าผลลัพธ์จากโครงการที่เราได้ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการได้รูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้ง Value Chain ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทัน”

อย่างที่บอกว่า Hackathon 2020 ในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของสองธนาคารคือ ทีเอ็มบีและธนชาต จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งความ ท้าทายของผู้จัดงาน ซึ่งคุณวิจิตรา ได้อธิบายว่า “แม้ว่าจะมีเรื่องที่เรากังวลอยู่บ้างแต่เราก็มีแผนในการรับมือกับความท้าทายนี้อย่างเป็นระบบด้วยการจัด Team Leader และ Team Sponsor ที่จะมาช่วยสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงปลดล็อกความคิดของทุกคนให้ดึงศักยภาพในตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่”

การจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้นั้น ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองในมุมของลูกค้า หลายคนอาจจะบอกว่ามีหลากหลายวิธีการที่จะทำให้เห็นภาพนั้นได้ แต่วิธีการนี้ของทีเอ็มบีและธนชาต ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นผ่านความสำเร็จของหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ที่เเจ้งเกิดจาก Hackathon จนนำไปสู่การนำเสนอต่อลูกค้าในที่สุด เช่น บัตรเดบิต All Free ที่สามารถใช้ต่างประเทศหรือช้อปออนไลน์ รูดชำระเงินที่ร้านค้า หรือจะกดเงิน ผ่าน ATM ก็ใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลก ไม่มีชาร์จ จ่ายเท่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงจริง และ Multi-Currency บัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงิน เพื่อธุรกิจส่งออก ที่สามารถบริหารจัดการหลายสกุลเงินได้ ในบัญชีเดียว เป็นต้น 

สำหรับปีนี้ Financial Well-being Solution จะมีหน้าตาแบบไหนเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อไป แต่ที่แน่ ๆ คือเราได้เห็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่มีความชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาทักษะพนักงานผ่านกระบวนการเรียนรู้จริง ที่เดิมพันด้วยผลลัพธ์ที่ต้องเห็นเป็นรูปธรรมจริง ๆ

TMB

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp