คนสื่อโฆษณาเข้าอบรม “#SaveBrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด”

Sep 24, 2020 -None-

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคภาครัฐ และเอกชน จัดอบรม หัวข้อ #SaveBrands โฆษณาอย่างไรให้แบรนด์รอด” เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของการโฆษณาและถูกต้องตามกฎหมาย โดยเนื้อหาในการอบรมแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ “#SaveBrandsinDigitalEra จริยธรรมช่วยรักษาแบรนด์ได้อย่างไร” โดย รติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ วิทวัส ชัยปาณี Worldwide ChairmanCREATIVE JUICE \ WORLD GROUP หัวข้อ #SaveRightAdvertising  แลกเปลี่ยนมุมมองการกำกับดูแลโฆษณา  โดย ดร.ศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ ภญ.อรัญญา  เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหัวข้อ #SaveCreativeContent การสร้างสรรค์โฆษณาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดย สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม Managing Director และ Executive Creative Director /CJ WORX  และ ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ

อ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำสื่อโฆษณา มาร่วมเข้าการอบรมในครั้งนี้ ในฐานะที่เราเป็นคนทำสื่อโฆษณา มีอิสรภาพทางความคิดไอเดียในการสร้างสรรค์งานโฆษณา เราจะทำอย่างไรให้ตราชั่งทั้งสองข้างไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็คือการทำโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือสร้างยอดขาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคิดต่อไปด้วยว่างานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม เพื่อให้แบรนด์ไม่อายุสั้น และเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp