20,532
VIEWS

เคทีซี พี่เบิ้ม” รุกสินเชื่อทะเบียนรถ ชูจุดแข็งวงเงินใหญ่ อนุมัติไวถึงที่ รับเงินทันที

Sep 20, 2020 M.Pussapol

เคทีซีเปิดตัวธุรกิจสินเชื่อใหม่ “เคทีซี พี่เบิ้ม” เน้นบริการครอบคลุมสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นทางเลือกคนไม่ท้อทุกอาชีพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบไม่หมกเม็ด  พร้อมชู 3 จุดแข็ง วงเงินใหญ่ อนุมัติไวถึงที่ ได้รับเงินทันที   ตั้งเป้าปี 2564 มีพอร์ต 1,000 ล้านบาท    

ภาพรวมธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ  ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีจำนวนกว่า 3,392,032 บัญชี และมียอดสินเชื่อคงค้างในระบบ 137,637 ล้านบาท

เรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่า ภาพข้างต้น นำสู่จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถของเคทีซีที่มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ

ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” เพิ่มเติมว่า สินเชื่อนี้ เป็นการสร้างทีมเล็กๆ   ขึ้นมาทำงานแบบสตาร์ทอัพ  เป็นการรวมตัวของพนักงาน 6 คนจากหน่วยงานหลักต่างๆ ตามแนวทาง Agile Organization

โดยตั้งเป้าหมายสร้างสินเชื่อทางเลือกใหม่  ผู้มีทรัพย์สินเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ปลอดภาระเป็นของตนเอง แต่ขาดโอกาสด้านการเงิน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งมีจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย  เกิดเป็นแบรนด์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” กับแนวคิด “ทางเลือกคนไม่ท้อ” และนับเป็นก้าวสำคัญของเคทีซีกับการรุกธุรกิจสินเชื่อแบบมีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นครั้งแรก”   โดยตั้งเป้าหมายสิ้นปี 2564 จะมีพอร์ตสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท”  

ธิดา บุณยเลขา ผู้จัดการอาวุโส – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” ให้ข้อมูลว่า ทีมงานนำเสนอสินเชื่อก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณ 2 เดือน ปล่อยสินเชื่อได้เกือบ 100 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ วงเงินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 บาทต่อราย สูงสุดคือ 700,000 บาท ซึ่งลูกค้าได้รับเงินภายใน 2 ชั่วโมงหลังอนุมัติ

ธิดา กล่าวถึงกลยุทธ์การทำธุรกิจว่า เคทีซี พี่เบิ้มใช้จุดแข็งเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายของเคทีซีในการรุกตลาด โดยมุ่งเน้นให้บริการ    รับสมัครและอนุมัติสินเชื่อถึงที่ หรือ พี่เบิ้ม ดิลิเวอรี่ แทนที่จะใช้โมเดลการขยายสาขาอย่างผู้ประกอบการรายอื่น

“เราสามารถทำรายการอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือตามจุดนัดพบที่ลูกค้าสะดวก ไม่เว้นวันหยุด สำหรับระยะเริ่มแรกจะเน้นเข้าถึงสมาชิกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจะขยายไปในหัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาค ควบคู่ไปกับการหาพันธมิตรธุรกิจ”  

ทั้งนี้ จุดที่โดดเด่น “เคทีซี พี่เบิ้ม” และเป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากตลาด คือ

วงเงินใหญ่สูงสุดถึง 700,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ เริ่มต้นเพียง 0.98% ต่อเดือน หรือเท่ากับ 21% ต่อปีแบบลดต้นลดดอก

อนุมัติถึงที่  รู้ผลใน 2 ชั่วโมง พร้อมรับเงินทันที เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนหรือทะเบียนการค้าผู้ขอสินเชื่อ นำรถไปใช้ต่อได้ทันที โดยชีวิตไม่สะดุด

วรพงศ วงษ์กะพันธ์  ผู้จัดการ – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายและรายละเอียดของสินเชื่อว่า “กลุ่มลูกค้า “เคทีซี พี่เบิ้ม” คือ คนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี รายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ พ่อค้า แม่ค้า ต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องเป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีทะเบียนเล่มเป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ รับรถทุกแบรนด์ ไม่จำกัดอายุใช้งานของรถ สามารถโปะ(ปิดบัญชี)ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทั้งนี้ สินเชื่อเคทีซี พี่เบิ้ม ประกอบด้วย

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ไม่จำกัดอายุรถ วงเงินอนุมัติสูงสุด 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 21% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องใช้ทะเบียนรถเล่มจริงที่มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของยื่นสมัคร พร้อมนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพ”

สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ “เคทีซี พี่เบิ้ม” สำหรับผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ไม่จำกัดอายุรถ วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน ผู้ขอสินเชื่อจะต้องใช้ทะเบียนรถจักรยานยนต์เล่มจริงที่มีชื่อผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของรถยื่นสมัครสินเชื่อ พร้อมนำรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสภาพ”

เรือนแก้ว เกษมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการ – ธุรกิจสินเชื่อ “เคทีซี พี่เบิ้ม” เพิ่มเติมว่า เคทีซีสร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการทำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยใช้หลักการ “Digital Twin” คือ นำเทคโนโลยีผสานการทำงานของคน ช่วยให้การอนุมัติง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ด้วยการรับสมัครผ่านแอปพลิเคชัน บนแท็ปเลต

โดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 100 ราย ไปทำรายการให้กับลูกค้าได้ถึงที่หมาย โดยไม่ต้องไปที่สาขา และลูกค้าทราบผลอนุมัติ พร้อมรับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีภายในเวลาทำรายการเพียง 2 ชั่วโมง แตกต่างจากคู่แข่งที่มีในตลาด ที่แม้มีแทบเล็ตเหมือนกัน แต่ทำได้เพียงบันทึกข้อมูลเพื่อส่งเข้าไปในสาขาหรือสำนักงานใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถอนุมัติภายใต้เวลาดังกล่าว

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.