เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

Sep 16, 2020 -None-

บริษัท เงินติดล้อ จำกัดผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจรและนายหน้าประกันภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมชาวเงินติดล้อร่วมเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน (มรพ.)จำนวน 30คน เข้าร่วมกิจกรรมNTL Culture Wow เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังเรื่องราวการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ ที่ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนก้าวนำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงแนวทางการทำงานที่ผสมผสานความหลากหลายของพนักงานในแต่ละ Generationอีกด้วย ทั้งนี้NTL Culture Wowจัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน NTL Culture Wow Program ติดต่อเราได้ที่ NTLCulture@ngerntidlor.com

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.