3เอ็ม ประเทศไทย บริจาคเงินแก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

Sep 15, 2020 -None-

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ในนาม 3MGives ได้บริจาคเงินกว่า 157,200 บาท หรือ 5,000 เหรียญสหรัฐ แก่มูลนิธิของขวัญแห่งความสุข หรือ Gift of Happiness Foundation ผ่านองค์กร Global Giving โดยมูลนิธิของขวัญแห่งความสุขได้นำเงินดังกล่าวไปจัดหา เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์อาบน้ำ และชุดชั้นใน ให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่ขาดอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์พื้นฐานในการดำรงชีวิต กว่า 1,000 คน จากโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล เช่น โรงเรียนบ้านทับจันทร์ โรงเรียนดรุณศึกษา โรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญามอญ วัดโคก จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

Innovation

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.