มูลนิธิกรุงศรีจัดประกวดโครงการระดับอุดมศึกษา ร่วมพัฒนาสังคมตอบรับวิถีชีวิต New Normal

Sep 14, 2020 -None-

มูลนิธิกรุงศรี จัดโครงการ กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคมเชิญชวนน้อง นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยน แปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรีในการดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 5 รางวัล รวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 60,000 บาท นิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งโครงการสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกรุงศรี โทร. 0-2296-2000 ต่อ 50713, 82445  หรือส่ง E-mail : krungsrifoundation@krungsri.com

krungsri

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.