ส. ขอนแก่น MOUคณะบัญชี จุฬาฯ ปั้นโมเดลการศึกษาเชิงปฏิบัติ‘พัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น’

Sep 11, 2020 -None-

จรัญพจน์ รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปทั่วไป บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย เพื่อเป็นต้นแบบของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงก่อนมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพให้กับนิสิต โดย ส. ขอนแก่น ได้จัดอบรมพิเศษถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ขอ’ผู้ประกอบการ  และสนับสนุนรถฟู้ดทรัค (Food Truck) ภายใต้แบรนด์ ‘แซ่บ คลาสสิก’ และ ‘ข้าวขาหมูยูนนาน’ ซึ่งเป็นเสมือนร้านอาหารเคลื่อนที่ที่ถูกสุขลักษณะ สะดวกเข้าถึงง่ายและเหมาะกับไลฟ์สไตส์ของผู้บริ โภคในยุคปัจจุบัน เพื่อปลูก ฝังแนวคิดการส่งมอบอาหารไทยที่ดีแก่สังคม ส่งเสริมเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการจริงและการบริหารจัดการธุรกิจผ่าน Food Truck ให้กับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

MOU

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.