20,120
VIEWS

เมื่อเทรนด์พลังงานขยับใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น GUNKUL SPECTRUM ก็รุกตลาด B2C

Sep 09, 2020 P.Narata

เว็บไซต์ Renewable Energy World เคยพูดถึงเทรนด์ที่น่าจับตามองในอนาคตของตลาดการค้าพลังงาน ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 5 เรื่องสำคัญ คือ 1) การก้าวสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนแบบเรียลไทม์ 2) การค้าผ่านระบบอัลกอริทึม และโปรแกรมต่างๆ 3) ความก้าวหน้าในการจัดเก็บและสำรองพลังงาน 4) การขยายตัวของการค้าเสรีในตลาดพลังงานโลก และ 5) การเติบโตของ Prosumer ในตลาดพลังงาน  

โดยเฉพาะ 2 เทรนด์หลัง ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยได้ให้ความสนใจในตลาดพลังงานเสรีกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านพลังงานรูปแบบใหม่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีที่จะถึงนี้

ในฟากของผู้บริโภค ถือว่ามีพัฒนาการค่อนข้างรวดเร็ว และขยายตัวมากขึ้น เมื่ออุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเริ่มมีราคาถูกลง และมีขนาดเล็กลง เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ ผู้บริโภครายย่อยที่มีกำลังซื้อก็สนใจที่จะมีแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็กไว้เป็นของตัวเอง มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ไว้ตามอาคารบ้านเรือนกันมาก

ที่น่าสนใจ คือ การผลักดันให้เกิดการค้าพลังงานเสรีโดย Prosumer หรือในความหมายของกฟผ.คือ Production by Consumer หรือการผลิตไฟฟ้าโดยผู้บริโภค โครงการนี้ยินยอมให้บ้านเรือนหลังใดที่ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์สามารถขายไฟฟ้าส่วนที่ผลิตแล้วเหลือใช้ให้บ้านใกล้เรือนเคียงได้

ก่อนหน้านี้ มีการคาดการณ์กันว่า ในช่วงปี 2020 เป็นต้นไป พลังงานแสงอาทิตย์จะเข้ามามีบทบาท และใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และตามบ้านเรือนจะมีแผงโซล่าร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าใช้เองกันมากขึ้น

สิ่งที่ตามมา คือ ในอนาคตผู้บริโภคจะได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า ขณะเดียวกันผู้บริโภคจะสามารถซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าร์เซลล์กันเองได้อย่างเสรี

 

ขอเป็น Trendsetter

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับมุมมองของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน GUNKUL มีเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางการผลิตอย่างโรงไฟฟ้า สายส่ง ไปจนถึงปลายทางผู้ใช้ไฟฟ้า และเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ของประเทศที่เข้ามาทำเรื่องพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ 

ปัจจุบัน GUNKUL ยังมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม และเมียนมา มีการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงส่วนของโปรดักต์ที่เป็นโซล่าร์เซลล์ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และครัวเรือนภายในประเทศ

แต่เดิม GUNKUL เน้นการทำธุรกิจในแบบ B2B (Business-to-Business) และ B2G (Business to Govern ment) เป็นหลัก แต่ปัจจุบัน GUNKUL กำลังปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Trendsetter ด้วยการต่อยอดการทำธุรกิจในมุมมองใหม่ๆ พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับผู้บริโภคทั่วไป (End User) มากขึ้น

เพื่อให้บรรลุกับเป้าหมายใหม่ที่วางไว้ GUNKUL จึงจัดตั้งหน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM พร้อมผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำของประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร และสถาบันการเงิน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกำหนดเป้าหมายสู่การเป็น Thailand's First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of Energy) ที่ไม่ตายตัว แต่จับต้องได้จริง

 

โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร เปิดเผยถึง แผนงานของบริษัทในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อเข้ามาดูแลสายงานที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม ในชื่อ “GUNKUL SPECTRUM” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

โดยการสร้างมุมมองใหม่ให้ผู้บริโภคเห็นว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตารางเมตรของประเทศได้อย่างแท้จริง ผ่านความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานที่ได้ทำมานานกว่า 38 ปี

วันนี้ GUNKUL กำลังส่งต่อเป้าหมายสำคัญไปสู่ The Next Generation of Energy ภายใต้การทำงานของ GUNKUL SPECTRUM เพื่อทำหน้าดูแลภารกิจในการสร้างนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ Disruptive Technology แต่ต้องเป็นการสร้างใน Speed ที่เรียกได้ว่าเป็น Speed of Light ด้วยไอเดียที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวัน แต่การปรับตัวอย่างรวดเร็วและการทำให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในยุค Post-pandemic Era

 

โดยผ่านกระบวนการทำงานของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ในองค์กร ภายใต้การนำทีมของ "นฤชล ดำรงค์ปิยวุฒิ" ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นที่ 2 ของ GUNKUL

เดินหน้าเจาะตลาด End User

การวางวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ของ GUNKUL จะมี GUNKUL SPECTRUM ทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อไป ภายใต้การทำตลาดในรูปแบบ B2C (Business-to-Consumer) ถือเป็นการขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นการทำตลาดในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) มาโดยตลอด โดยมีผลิต ภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะตลาดใหม่

นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ Head of Energy Innovation Pioneer กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) กล่าวว่า GUNKUL SPECTRUM เกิดจากความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ GUNKUL SPECTRUM จึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Thailand's First Energy Trendsetter ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร

โดยมีภารกิจสำคัญ 3 แกน ได้แก่

  • Energy Reformation - ภารกิจในการทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ
  • Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน
  • Ecosystem builder – ภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy

“ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน คือ การมีรูปแบบที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ ส่งผลให้ผลลัพธ์ (Outcome) จากทีม GUNKUL SPECTRUM สามารถออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่จับต้องได้ เป็นบริการที่ให้ผู้คนเข้าไปใช้งาน หรือในลักษณะของข้อมูลความรู้ที่ทางทีมต้องการจะส่งต่อ และจุดประกายให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจเหมือนกันได้มีโอกาสต่อยอดความคิดนั้น โดยมี GUNKUL SPECTRUM จะเป็นผู้ช่วยคิด ช่วยสร้าง และยังสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และเครือข่ายทั้งหมดของกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้อีกด้วย”

 

ขับเคลื่อนด้วย Collaborative Strategies

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของ GUNKUL คือการต่อยอดด้วย Collaborative Strategies เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของ GUNKUL SPECTRUM มีความหลากหลาย และมีลูกเล่นที่น่าสนใจ ซึ่งการจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาคได้นั้น ทางทีมเชื่อในการนำความเชี่ยวชาญออกไปแลกเปลี่ยน หรือร่วมพัฒนากับพันธมิตรที่มีมองเห็นศักย ภาพในอุตสาหกรรมพลังงาน มีความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมของตนเอง

ที่สำคัญ คือความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ใช้พลังงานในอนาคต

PEER-TO-PEER ENERGY TRADING PLATFORM คือหนึ่งในโปรดักต์ด้านพลังงานของ GUNKUL SPECTRUM ที่ได้รับสิทธิ์ในการทำ Sandbox หรือโครงการนำร่องร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน โดยได้จับมือร่วมกับ AIS” ผู้นำทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อต่อยอดความครบวงจร และเข้าถึงด้วยเครือข่ายผู้ใช้งานกว่า 41 ล้านคน

อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะผู้นำเครือข่าย 5G ชั้นนำระดับภูมิภาคและอันดับ 1 ในไทยที่มีคลื่นมากที่สุด ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเราแล้ว เอไอเอสยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล แพลตฟอร์ม เข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกภาคส่วน โดยมีทีมนวัตกร Novel Engine Execution Department หรือ AIS NEXT ที่พร้อม Customized และออกแบบให้เกิดเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

“วันนี้เราได้นำระบบ Mobile ID ที่พัฒนาภายใต้เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาสนับสนุนการทำงานของ Energy Trading Market หรือตลาดซื้อขายพลังงานเป็นครั้งแรก ซึ่งในอนาคตจะมีโอกาสเปิดให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าได้อย่างเสรี โดย Blockchain จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกรรมการซื้อขายไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ ขณะที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไฟฟ้าจะสามารถเชื่อมต่อเข้า Blockchain ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile ID ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย จึงช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการขยายศักยภาพเทคโนโลยีและดิจิทัล แพลตฟอร์มที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคที่เป็น End Consumer อย่างแท้จริง”

“SCB 10X” เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรดักต์ในอนาคตของ GUNKUL SPECTRUM โดย SCB 10X เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพะนีในเครือไทยพาณิชย์ที่มองว่า อุตสาหกรรมพลังงานมีศักยภาพ และมีความน่าสนใจที่จะเติบโตไปในหลากหลายรูปแบบ ทำให้การจับมือกันเพื่อศึกษาอุตสาหกรรมใหม่ จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้โปรดักต์ที่จะออกสู่ End-user หรือผู้บริโภคมีความหลากหลายยิ่งขึ้น

 

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of Venture Builder บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า การเข้ามาเป็น Collabo rative Learning Partner กับ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคตจะสามารถร่วมสร้างธุรกิจประเภท Tech-startup หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และสังคม

“โดย SCB 10X สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านความคิด การทดลองจนไปถึงจุดที่ธุรกิจสามารถสเกลได้ รวมถึงการให้การสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม การเข้าถึงเทคโนโลยี กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจสู่ตลาด หรือ Go-to Market Strategy รวมไปถึงแชร์เซอร์วิสอื่นๆ เพื่อให้นวัตกรสามารถโฟกัสการสร้างธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และถ้าสามารถสร้างไอเดียจนสำเร็จ จนมีโอกาส Spin Off ออกเป็นบริษัทใหม่ที่ลงทุนร่วมกันได้ด้วยในอนาคต (Share Ownership)”

อย่างไรก็ตาม การทำงานของทีม GUNKUL SPECTRUM ในปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้งาน เช่น VOLT ENERGY MARKETPLACE แพลตฟอร์มแมตชิ่งผู้ติดตั้ง Solar Rooftop กับลูกค้าที่สนใจ โดย VOLT จะเริ่มต้นให้บริการในลักษณะของ B2C (Business-to-Consumer) ที่ GUNKUL SPECTRUM มั่นใจว่า จะสามารถต่อยอดเป็น Marketplace แบบครบวงจรในลักษณะของ B2B ได้ ที่จะช่วยสร้าง Eco system ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้พลังงาน

โดยเฉพาะการเลือกจับมือกับพันธมิตรที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากอย่าง AIS ถือเป็นย่างก้าวสำคัญที่จะทำให้ GUNKUL เข้าสู่ตลาด End User ได้เร็วยิ่งขึ้น

“สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ๆ เพียงบางส่วน ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคตเรายังมีความท้าทายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับสาธารณูปโภคของไทย เพื่อตอกย้ำภารกิจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right” นฤชล กล่าว

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.