Kerry Express รับโล่บุคคล-องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี25

Sep 08, 2020 -None-

วราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เป็นตัวแทนขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 จาก วิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทขนส่งรายเดียวที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ที่ผ่านมาเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมออกมาตรการตรวจสอบยาเสพติดในพัสดุอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบและป้องกันการส่งยาเสพติดผ่านการส่งพัสดุ และยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่าง มาโดยตลอด งานดังกล่าวได้จัดขึ้น สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้

Logistic

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.