MG เตรียมเปิดตัว EV 2 รุ่นใหม่ปลายปี เชื่อมนโยบายรัฐผลักดันตลาดโต

Sep 03, 2020 S.Meenarat

ปีที่แล้วทุกคนคงได้เห็นค่ายเอ็มจีเปิดตัวรถ MG ZS EV กันมาบ้างแล้ว ซึ่งต้องบอกว่า ผลตอบรับที่ได้ก็ดีไม่น้อยเลยทีเดียว

มร. จางไห่โป กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัดและบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กระแสตอบรับหลังเปิดตัว MG ZS EV เป็นไปในทิศทางทีดีลูกที่ได้ลองใช้รถ EV พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากกลับไปใช้รถยนต์ธรรมดาอีก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ทำให้ EV ในประเทศไทยไม่เติบโตมากนัก เกิดจากผู้คนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับระยะทางการวิ่งไกล ๆ รวมไปถึงสถานีชาร์จไฟที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

ในปีนี้เอ็มจีจึงเดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์รถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานด้วยการลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จไฟในรูปแบบ DC แบ่งแผนงานออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ

ระยะที่ 1 ติดตั้งจุดชาร์จจำนวน 100 แห่งในโชว์รูมและศูนย์บริการเอ็มจีทั่วประเทศภายในปี 2563

ระยะที่ 2 เพิ่มจำนวนสถานีชาร์จด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร เปิดสถานีชาร์จไปตามถนนเส้นหลัก

และระยะที่ 3 เพิ่มสถานีชาร์จตามศูนย์การค้า ออฟฟิศ หมู่บ้าน ที่พักอาศัย เป็นต้น

นอกจากเอ็มจี ปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศอาทิ

กระทรวงอุตสาหกรรม

มีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้ โดยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้น เพื่อ…

1. จัดทำแผน 30@30 ตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของการผลิตรถยนต์ในประเทศ ภายใน 2573 แบ่งแผนการทำงานเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะสั้น (2563-2565) ผลิตรถสำหรับรถราชการ รถสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 60,000-110,000 คัน

ระยะกลาง (2564-2568) ผลักดัน ECO EV จำนวน 100,000-250,000 คัน และผลักดันสมาร์ท ซิตี้ บัส จำนวน 300,000 คัน

และระยะยาว (2569-2573) ให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประมาณ 750,000 คัน

2. เดินหน้าโครงการมาตรการยานยนต์เก่าแลกยานยนต์ไฟฟ้า (xEV)

3.รองรับการส่งเสริมสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบคงที่ 2.63 บาทต่อหน่วยและตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะตั้งภายในรัศมี 50-70 กิโลเมตรเพื่อครอบคลุมการเดินทางระยะไกล

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เตรียมการลงทุนเรื่องนโยบายการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในด้านการผลิตความต้องการตลาด การส่งเสริมการลงทุน การสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ใช้ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะและชิ้นส่วน ซึ่งปัจจุบัน มีผู้เข้ามาลงทุนในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วกว่า 16 บริษัท รวม 26 โครงการมีการขอส่งเสริมการลงทุนในการผลิตรถยนต์ ประเภทไฮบริด (HEV) ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รวมถึงรถพลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) และมียอดการผลิตรวมกันกว่า 560,000 คันทั้งยังมีแผนส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มของสามล้อไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคต

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

สร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แล้ว 11 แห่งมีแผนในการทำสถานีร่วมกับบางจาก เพิ่มอีก 62 จุด แบ่งเป็นสถานีปั๊มน้ำมันบางจาก 56 จุด และส่วนพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีก 6 จุด ซึ่งจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2564 และจะสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 64 จุดครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัดภายในปี 2565

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 10 จุด จำนวน 15 แท่นชาร์จ มีแผนการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพิ่มขึ้นอีก 118 จุด ภายในปี พ.ศ. 2565

มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการค้นหาสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งประเทศ และบริการจองแท่นชาร์จผ่านระบบออนไลน์

การสถาบันยานยนต์

ผู้ทำหน้าที่ทดสอบเรื่องมลพิษ และทดสอบด้าน EV ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบแห่งใหม่ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้มีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานต่างๆ ที่สามารถทดสอบได้ทั้งความแข็งแรง การชาร์จไฟ การปล่อยประจุเกิน การทนต่ออุณหภูมิ ไฟรั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร และด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานระดับสากล

ทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการทำ MOU กับทางศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

จัดทำมาตรฐานแกนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่ Charging Station เครื่องชาร์จ หัวชาร์จ แท่นชาร์จ โดยใช้มาตรฐาน IEC & ISO เป็นตัวกำหนด มีการพัฒนาระบบยานยนต์ รวมถึงระบบช่วยขับขี่ ADAS

จัดทำวิจัยเรื่องการปล่อยประจุไฟฟ้า และการชาร์จไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบ AC และ DC การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการระบายความร้อนของแบตเตอรี่

รวมถึงทดสอบระบบความปลอดภัยต่างๆ อาทิ อุณหภูมิแบตเตอรี่ขณะขับขี่ ระบบระบายความร้อน การสั่นสะเทือนขณะขับขี่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและคุณภาพการขับขี่ 

 

มร. จางไห่โป เชื่อมั่นว่านโยบายต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานร่วมกันผลักดันในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการวางรากฐานของอุตสาหกรรมให้แข็งแรง โครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเติบโตได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี และแน่นนอนว่าจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นและทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ EV ทดแทนการใช้รถยนต์แบบเดิมได้ไม่ยาก

ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2563 นี้ เอ็มจีมีแผนรถยนต์รุ่นใหม่ 2 รุ่น คือ รถ MG ปลั๊ก-อินไฮบริด ประกอบในประเทศ และ MG EV ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน เพื่อเสริมทัพให้เอ็มจีขึ้นเป็นผู้นำรถตลาดรถ EV ในประเทศไทยอีกด้วย

“เรามุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการและพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สังคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเติบโตมากขึ้น”มร. จางไห่โป กล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp