5,822
VIEWS

"หลอดยาสีพระทนต์" ต้นแบบการเห็น 'คุณค่า' ของทุกสิ่งรอบตัว

Oct 19, 2017 S.Ammarit

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับ หลอดยาสีพระทนต์ ของในหลวง ร.๙ ที่ทรงใช้จนแบนเรียบเหมือนกระดาษ ท่านใช้จนหมดเกลี้ยง นี่คงเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ตามพระราชดำรัสที่ในหลวงได้ทรงตรัสไว้ 
 
แต่สิ่งที่ท่านทำให้เราเห็น คงเพียงต้องการบอกลูกๆ ให้เห็นคุณค่าในทุกๆ สิ่งรอบตัวเรา ถ้าเปรียบเนื้อยาสีฟันเหมือนคุณค่าของสิ่งๆ หนึ่ง อาจะเป็น ป่าไม้ น้ำ หรือพลังงานไฟฟ้า หรือทรพยากรที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน สิ่งเหล่านี้จะมีวันหมดอายุของมัน และเราต้องเตรียมหาสิ่งทดแทน เพื่อไม่ให้ทรัพยากรทุกอย่างหมดไป เราจึงควรใช้ทรัพยากรทุกอย่าง อย่างรู้คุณค่า ถ้าคุณเริ่มทำ ผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเลย… แต่เพื่อตัวคุณเอง และลูกหลานในอนาคตของคุณ
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.