แม็คโคร เผย 8 มาตรการ ย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัยช่วงสารทจีน

Aug 27, 2020 -None-

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ตอกย้ำความมั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน   ด้วย 8 มาตรการคุมเข้มลึกถึงระดับ DNA และตลอดกระบวนการผลิต ขนส่ง การจัดจำหน่ายตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงจนถึงมือผู้บริโภค  พร้อมนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makroi-Trace  เพิ่มความเชื่อมั่นด้วยเครื่องหมาย ปศุสัตว์ OKทุกสาขา

 

จุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความกังวลในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหาร ทำให้ชีวิตวิถีใหม่ของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสารทจีน แม็คโครมีมาตรฐานการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านเนื้อสัตว์ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วย 8 มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย

• สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ต้องผ่านมาตรฐานการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงจากกรมปศุสัตว์

•  สถานที่ผลิตต้องผ่านการประเมินด้านสุขลักษณะอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข

•  สินค้าต้องผ่านการตรวจความปลอดภัยทางจุลินทรีย์และเคมี โดยห้องปฎิบัติการ ISO17025 ซึ่งมีการตรวจสอบลึกระดับ DNA เพื่อเฝ้าระวังสินค้าปลอมปน

•  มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา โดยใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makroi-Trace

•  ผ่านมาตรฐานการตรวจสินค้าต้องเป็นไปตามหลักสากล (MIL-STD-105E)

•  กระบวนการจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

•  สินค้าเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในแม็คโคร จะผ่านกระบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยระบบออนไลน์e-Privilege Permitโดยกรมปศุสัตว์เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

•  ทุกสาขาแม็คโครได้เครื่องหมาย ปศุสัตว์ OK ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ อันเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์

 

จุฑารัตน์ กล่าวอีกว่า  “ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่ผู้คนพากันจับจ่ายสินค้าประเภทเนื้อหมู ไก่ เป็ด ผลไม้ต่างๆ  เพื่อนำไปไหว้บรรพบุรุษเป็นจำนวนมาก   ความปลอดภัยในอาหาร เป็นเรื่องสำคัญและเป็นพันธกิจหลักของเราในการดำเนินธุรกิจตลอด 31 ปีที่ผ่านมา แม็คโครได้ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่  รวมทั้งขอการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19ในทุกสาขาจากกรมอนามัย หน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในยุคการซื้อขายสินค้าวิถีใหม่ที่ทุกคนเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ”

เทศกาล

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.