ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำโดยสิงห์ เอสเตท คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมจากเทคโนโลยี S-Air

Aug 26, 2020 -None-

สาทิต สืบสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Product Innovation Awards 2020 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ จาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล จัดโดยความร่วมมือระหว่างนิตยสารบิสซิเนส พลัส และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรางวัลที่ได้เป็นนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย เอส แอร์ (S-Air) ในโครงการ ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ ที่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพของอากาศสะอาดแบบ 360 องศา ทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ ที่จะต้องปลอดฝุ่น ปลอดสารอันตรายและมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า รวมถึงชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 3 (UN SDGs 3) ที่กล่าวถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งเป้าที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยจากสารอันตรายและอากาศที่ไม่บริสุทธิ์

ระบบ S-Air จะถูกติดตั้งในห้องพักทุกยูนิต รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการใช้อากาศบริสุทธิ์ อาทิ ห้องฟิตเนส ซึ่งระบบ S-Air จะช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศและแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องพักทุกยูนิตของโครงการ พร้อมสร้างแรงดันอากาศ (Positive Pressure) เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น PM2.5 ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ จากภายนอกห้องพัก ทำให้ผู้พักอาศัยได้รับอากาศสะอาด สดชื่น ปลอดฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ แม้ว่าห้องจะถูกปิดไว้ตลอดเวลาก็ตาม นอกจากนี้ระบบ S-Air ยังช่วยเรื่องประหยัดพลังงานภายในห้องพักได้อีกด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.