4,159
VIEWS

IP IDE Center พร้อมไขทุกปัญหาให้ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

Sep 11, 2020 -None-

ในสายตาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่อาจคิดว่าการหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินธุรกิจมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้น แต่หารู้ไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ก็มีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่าการหาแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางธุรกิจที่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงเป็นการสร้างรากฐานให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการไทยหลายภาคส่วนไม่เข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้น เช่นเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร เป็นต้น ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎเกณฑ์ของทรัพย์สินทางปัญญา และในอีกมุมหนึ่ง ผู้ประกอบการไทยอีกหลายราย ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจ จนเป็นที่มาของอุปสรรคนานัปการในเวลาต่อมา โดยหลายท่านคงเคยได้เห็นการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรจากหลายผลิตภัณฑ์นั่นเอง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง และสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยIP IDE Center จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้คำปรึกษา และสามารถแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างครบวงจร

เมื่อผู้ประกอบการเข้าใจถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องการขอรับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ทรัพย์สินทางปัญญาก็จะง่ายขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้องขอเกริ่นว่า ทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีหลายประเภท แต่หนึ่งในประเภทที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจอย่างมากก็คือ “เครื่องหมายการค้า” เนื่องจากทุกสินค้าและบริการล้วนต้องมีชื่อเรียกหรือโลโก้ เพื่อเป็นประตูด่านแรกให้ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์จะสามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้ และหากชื่อนั้น ๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของสิทธิก็สามารถใช้ชื่อดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในอาณาเขตที่ได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี สามารถต่ออายุได้ไม่จำกัด

อีกหนึ่งประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยก็คือ “สิทธิบัตร” โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent) ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน แต่มีหัวใจหลักที่เหมือนกันคือ “สิทธิบัตรทุกประเภท ต้องมีความใหม่ในโลก”  ถึงจะสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎเกณฑ์อย่างเข้มแข็ง

กระบวนการก่อนที่นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์สิทธิบัตร โดยเฉพาะเรื่องความใหม่การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเพื่อให้รู้ว่าไอเดียหรือส่งที่เราคิดค้นอยู่ ไปทับซ้อนกับสิ่งที่บุคคลอื่นคิดค้นอยู่หรือไม่ หรือพูดง่ายๆ ว่าการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

ก็เปรียบเสมือนการยืนยันว่าเราควรจะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นั้นหรือไม่ ซึ่งหากมันมีการทับซ้อน ก็จะได้ไม่เสียเวลาในการศึกษาวิจัยงานดังกล่าว และหากมองอีกมุมหนึ่ง ก็สามารถเปรียบเสมือนทางลัดให้ผู้ประกอบการสามารถเห็นนวัตกรรมที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรอยู่แล้ว และอาจดำเนินการขออนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวมาพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ งานบริการ ของเราให้มีจุดเด่นมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญามีมากมายเกินกว่าที่คำพูดและบทความนี้จะนิยามได้ หากคุณยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยินดีให้คำปรึกษาและเป็นเพื่อนคู่คิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับคุณแบบครบวงจร และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถติดต่อเข้ารับบริการของIP IDE Center ได้ที่

ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

โทร:02 547 5026

Facebook: @ipidethailand

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp