พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 5 ความพอดีในโลกธุรกิจ

Aug 20, 2020 J.Wara

ความพอดี หนึ่งใน Keyword ที่เป็นภาพจำของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือรัชกาลที่ 9 กล่าวถึงการอยู่อย่างประมาณตน อย่างมีความสุขและยั่งยืน หลักปรัชญานี้มักเป็นภาพจำของชีวิตผู้คนที่อยู่ตามชนบท หรือผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่เห็นตามสื่อทั่วไป แต่ในความเป็นจริงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการทำงานหลายๆ ด้าน รวมไปถึงในโลกของธุรกิจ

"พอแล้วดี The Creator” เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันทำธุรกิจด้วยความใส่ใจรับผิดชอบและพร้อมจะเรียนรู้เติมเต็มเพื่อทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชาอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคตโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคำนึงถึงสังคมส่วนรวมและพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจต่อไป

“เวลาที่เราพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความประหยัดมัธยัสถ์ หรือเกษตรกรรม แต่จริงๆ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำให้สังคมเกิดความยั่งยืนในภาวะที่ทุกคนพอมีพอใช้ในเงื่อนไขที่ดูแลตัวเองได้ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้แก่แผ่นดินไทย ซึ่งพระองค์ใช้คำว่าปรัชญา เพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีหรือหลักสมการ แต่ปรัชญาคือการที่ทุกคนต้องนำไปคิดต่อในบริบทของตนเองที่จะเป็นหนทางสู่เศรษฐกิจที่ให้ตนเองพอกินพอใช้

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งประกอบด้วย รู้จักตนประมาณตน มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมถึงการมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เป็นปรัชญาที่ทุกคนไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรหรือทำธุรกิจใดก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้  ซึ่งจะทำให้เจอความสมดุลของชีวิตที่จะช่วยสร้างความเติบโตของตนเอง ธุรกิจ และสังคม ทำให้เราและสังคมโลกก้าวไปด้วยกันได้อย่างไกลๆ ดังนั้นเราจึงอยากที่จะถ่ายทอดและสานต่อศาสตร์พระราชาสู่นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ จึงเป็นที่มาของโครงการพอแล้วดี The Creator” ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวถึงโครงการ

 

โครงการ“ พอแล้วดี The Creator” ได้จัดการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 80 แบรนด์ อาทิ ไร่สุขพ่วง จันทรโภชนา บ้านไร่ไออรุณ The Yard Hostel HOM Hostel & Cooking Club Hug Organic ข้าวธรรมชาติข้าวเพลงรักภูคราม Yano FolkCharm ในฐานะ “พอแล้วดี The Creator” ผู้พร้อมจะสานต่อศาสตร์พระราชาทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้ประจักษ์ว่าความพอเพียง พอประมาณ และการเกื้อกูลอย่างสมดุลสร้างให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับในปีที่ 5 นี้จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. และบี.กริม ในฐานะองค์การที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการอย่างยั่งยืน และการสร้างนักธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการว่าควรจะมีสิ่งสำคัญ 4 ข้อด้วยกัน

1.ต้องสามารถสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จาก “ศาสตร์พระราชา” และสามารถส่งต่อความรู้เหล่านั้นให้คนอื่นต่อได้มุ่งที่จะสื่อสารส่งต่อ

2.ธุรกิจที่เข้าร่วมเน้นไปที่ธุรกิจ Lifestyle เพื่อขยายกรอบแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องของการ เกษตรเท่านั้น

3.เป็นธุรกิจใหม่เพื่อเรียนรู้จาก Case Study

4.ต้องเป็นนักธุรกิจที่เชื่อในเรื่องของการทำธุรกิจแบบเอื้อเฟื้อ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ผ่านทาง Link https://porlaewdeethecreator.com/register/

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งมั่นเพาะบ่มนักธุรกิจซึ่งพร้อมที่จะเรียนรู้ เติมเต็ม และทำหน้าที่สานต่อศาสตร์พระราชาอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจและสังคมในอนาคต

“เรากำลังจะสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทั้งภูมิปัญญา และภูมิคุ้มกันเพื่อให้สานต่อเรื่องของความยั่งยืน สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการที่ พอแล้วดี The Creator จะก้าวต่อไปได้และเป็นพลังในการขับเคลื่อนอยู่ที่คำว่าเกื้อกูล” ดร. ศิริกุลกล่าวปิดท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.