เต็ดตรา แพ้ค ต่อยอดรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า

Aug 17, 2020 -None-

เต็ดตรา แพ้ค บริษัทผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารชั้นนำของโลก ต่อยอดพัฒนาการใช้กระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาทำเป็นกล่องใส่สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์พึ่งพาจากร้านพึ่งพา เพื่อหารายได้สมทบทุนแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักปฏิบัติงานและแนวคิดแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืนตามพันธกิจของมูลนิธิฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของเต็ดตรา แพ้ค ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ 

 

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการต่อยอดแนวคิดในการปลูกฝังสังคมไทยให้ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืน โดยกล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ได้รับการพัฒนาและออกแบบการใช้งานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ ที่มองลึกไปถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในทุกๆ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การผลิต การจัดส่งถึงมือผู้บริโภค ไปจนถึงการจัดการขยะด้วยกระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกที่นำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อนในระยะยาว 

 

เรามองว่าการนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั้น ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งของเรา ซึ่งเราได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังผ่านโครงการต่างๆ ในประเทศไทยมาโดยตลอด ในปีนี้ เต็ดตรา แพ้คได้มีโอกาสสนับสนุนมูลนิธิฯ ต่อยอดแนวคิดการใช้ประโยชน์จากเยื่อกระดาษคุณภาพดีที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมาผลิตเป็นกล่องใส่สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์จากร้านพึ่งพาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการกับปัญหาขยะและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้แพร่หลายมากขึ้น  เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว 

 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมไทยหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ทางมูลนิธิฯ หวังว่าการนำบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วจากเต็ดตรา แพ้ค มาใช้กับผลิตภัณฑ์พึ่งพาในร้านพึ่งพาครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองและช่วยประชาสัมพันธ์การลดขยะในระบบ และสามารถช่วยปลูกฝังกับประชาชนหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างยั่งยืนฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าว 

 

ร้านพึ่งพา โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับประชาชน ให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถเติบโต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์พึ่งพาที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วของเต็ดตรา แพ้ค ได้แก่ 1. พึ่งพา 2Go Power Bank 10,000mAh 2. ตุ๊กตาพี่พึ่งพา 3. พึ่งพา กิ๊ฟท์ เซ็ท  และ 4. พึ่งพา กิ๊ฟท์ บ๊อกซ์ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายแล้วผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ  เฟสบุ๊คร้านเพื่อนพึ่งภาฯ และ เว็บไซต์มูลนิธิฯ รวมไปถึงร้านพึ่งพาภายในมูลนิธิฯ การออกร้านในงานต่างๆ และงานประจำปีเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้า โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าสมทบทุนของมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ และฟื้นฟูอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ตามพันธกิจของมูลนิธิฯ ต่อไป 

บรรจุภัณฑ์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.