“บ้านปู” ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อน Digital Transform

Aug 17, 2020 -None-

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานครบวงจรแห่งอนาคต โดยลงนามความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation: ScII)แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและดิสรัปชันในธุรกิจพลังงาน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันที่จะตอบรับ New Normal ของโลกพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

จรียา เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ดิจิทัล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอดด้วยความเชื่อว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือกับ ScIIนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบ้านปูฯ ในการเชื่อมโยงโลกยุค New Normal กับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยเฉพาะดิสรัปชันด้านพลังงานกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยองค์ความรู้และทรัพยากรของ ScIIและบ้านปูฯ ที่เพียบพร้อมต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้เน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทยต่อไป”

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ ที่ต้องการเป็นบริษัทด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่3Ds นั่นก็คือ การกระจายตัวของแหล่งผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Decentralization) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Decarbonization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการระบบพลังงาน(Digitalization) ผ่านกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและพาเราก้าวสู่ความสำเร็จที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ บ้านปูฯ จะได้รับมุมมองแนวคิดและนวัตกรรม ตลอดจนการคิดค้นโซลูชันด้านพลังงานที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้อย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทยรองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ทั้งสถาบันฯ และบ้านปูฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา ที่สามารถต่อยอดไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรและสังคมไทยโดยรวม จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสนับสนุนการศึกษาของหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ตั้งแต่เทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ ไปจนถึง การแข่งขันในภาคพลังงานการดูแลสุขภาวะ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะตรงกับวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ แล้ว ยังสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถาบันอีกด้วย

“ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้านปูฯ และScII ทั้ง 2 องค์กรจะร่วมแบ่งปันทรัพยากรด้านวิชาการการฝึกอบรมและการฝึกงานของนิสิต ตลอดจนการประสานงานในกิจกรรมต่างๆด้วยความสนับสนุนจากบ้านปูฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบในรูปแบบที่มีความยั่งยืน โดยทางสถาบันฯ จะอุทิศทรัพยากรทั้งทางด้านวิชาการและทรัพยากรบุคลลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเหล่านี้ เรามุ่งหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศชาติได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา กล่าวเพิ่มเติม

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.